COVID-19 koronavirustartunta ja -altistus kotitaloudessa

Kesto:

2020–

Vastuuyksikkö:

Infektiotautien torjunta ja rokotukset

Muualla verkossa:

Lapsi ja vanhempi kotona

HUOM. Tutkimukseen ei enää oteta uusia osallistujia. Tutkimukseen osallistuneiden seurantatutkimukset ovat parhaillaan käynnissä.

Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten uusi koronavirus leviää kotitalouksissa, joissa on todettu koronaviruksen aiheuttama COVID-19-infektio, ja miten perheenjäsenet altistuvat infektiolle.

Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten uuden koronavirustartunnan saaneilla henkilöillä muodostuu vasta-aineita COVID-19-tartunnan seurauksena. Lisäksi selvitetään, onko vasta-aineita mitattavissa muille hengitystieinfektioita aiheuttaville koronaviruksille, ja löytyykö virusta limakalvoilta vielä parantumisen jälkeen. 

Kotitaloudessa COVID-19-tartunnalle altistuneilta henkilöiltä selvitetään, onko heillä muodostunut vasta-aineita mahdollisen oireettoman COVID-19-infektion seurauksena. 

Lisäksi COVID-19-tartunnan saaneiden ja samassa kotitaloudessa asuvien henkilöiden kokemuksia karanteenijaksosta kysytään haastattelemalla. Tavoitteena on selvittää, millaisia ajatuksia heille heräsi karanteenin aikana, miten he kokivat muiden ihmisten suhtautumisen karanteenin aikana, ja miten he arvioivat karanteenin vaikuttaneen omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. 

Tutkimuksen avulla opitaan tuntemaan COVID-19-infektioon liittyvää immuunivastetta tarkemmin. Siitä on hyötyä hoidon ja rokotteen kehittämisessä. 

Tutkimuksen toteutustapa 

Jokainen tutkimukseen mukaan haluava etähaastatellaan, jotta voimme varmistua tutkimuskriteerien täyttymisestä.  

Sen jälkeen tutkimusryhmä tulee kotiin ottamaan nenänielu- ja verinäytteet sekä tekemään karanteenin vaikutuksiin liittyvän syvähaastattelun. Näytteenottoon sekä suostumuksen ja kyselylomakkeen täyttämiseen kuluu noin 30 minuuttia. Karanteenia koskevaan haastatteluun on hyvä varata toiset 30 minuuttia.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Mukaan tutkimukseen?

Saatatte sopia tähän tutkimukseen, jos asutte Helsingissä ja perheessänne on alle viikon sisällä todettu COVID-19-infektio. Tutustukaa silloin osallistujan ohjeisiin ja ottakaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen coronakoti(at)thl.fi.
Osallistujan ohjeet

Tutkimuksesta vastaavat ylilääkäri Hanna Nohynek sekä erikoistutkijat Merit Melin ja Niina Ikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. 

Lisätietoja koronaviruksesta ja COVID-19-infektiosta

Ajankohtaista koronaviruksesta

Usein kysyttyä koronaviruksesta

Mukaan tutkimukseen?

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos:

  • asutte Helsingissä
  • jollakin samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellä on alle viikon sisällä todettu laboratoriovarmennettu COVID-19
  • perheenne on asetettu karanteeniin uuden koronaviruksen vuoksi.

Jos haluatte osallistua tutkimukseen, lukekaa ensin Osallistujan ohjeet.

Yhteystiedot

Tutkimuksen sähköpostiosoite on coronakoti(at)thl.fi.

Osoitteessa vastataan vain tutkimuskriteerit täyttävien yhteydenottoihin.