COVID-19 coronavirussmitta och -exponering i hushållet

Projektperiod:

2020–

Organisationsenhet:

Smittskydd och vaccinationer

På andra webbplatser:

Denna studie utreder hur det nya coronaviruset sprider sig i hushåll där man konstaterat COVID-19-infektion orsakad av coronavirus och hur familjemedlemmar exponeras för infektionen.

Studiens målsättning 

Målet med studien är att utreda hur personer som har blivit smittade av det nya coronaviruset COVID-19 bildar antikroppar till följd av infektionen. Dessutom utreds om antikroppar kan mätas för andra coronavirus som orsakar luftvägsinfektioner och om viruset fortfarande finns på slemhinnorna efter tillfrisknandet. 

I hushållet utreds om personer som exponerats för COVID-19-smitta har bildat antikroppar till följd av en eventuell symtomfri COVID-19-infektion. 

Dessutom intervjuas personer som smittats av COVID-19 och personer som bor i samma hushåll om deras erfarenheter av karantänperioden. Målet är att utreda vilka tankar de hade under karantänen, hur de upplevde andra människors inställning under karantänen och hur de bedömde att karantänen påverkade deras hälsa och välbefinnande. 

Studien ska bidra till mera information om immunförsvaret i samband med en COVID-19-infektion. Informationen är användbar vid utvecklande av behandlingen och vaccinet. 

Studiens genomförande 

Var och en som vill delta i studien intervjuas på distans så att vi kan säkerställa att undersökningskriterierna uppfylls.  

Därefter kommer forskningsgruppen hem för att ta näs-svalg- och blodprover och gör en djupintervju om karantänens effekter. Provtagningen och ifyllandet av samtyckesblanketten och enkäten tar cirka 30 minuter. Det är bra att reservera ytterligare 30 minuter för intervjun om karantänen.

Studien genomförs i samarbete med Helsingfors stad.

Vill du delta i studien?

Du kan lämpa dig för denna studie om du bor i Helsingfors och COVID-19-infektion har konstaterats i din familj inom en vecka. Läs mera om deltagarens anvisningar och kontakta oss per e-post på adressen coronakoti(at)thl.fi.
Anvisningar för deltagare

För studien ansvarar överläkare Hanna Nohynek och specialforskare Merit Melin och Niina Ikonen från Institutet för hälsa och välfärd. 

Mer information om coronaviruset och COVID-19-infektion

Aktuellt om coronaviruset
Vanliga frågor om coronaviruset

Delta i studien?

Du kan lämpa dig för studien om:

  • du bor i Helsingfors
  • en familjemedlem som bor i samma hushåll har diagnostiserats med en laboratoriebekräftad COVID-19-infektion inom en vecka
  • din familj har försatts i karantän på grund av det nya coronaviruset.

Om du vill delta i studien, läs först Anvsningar för deltagare.

Kontaktuppgifter

Studiens e-postadress är coronakoti(at)thl.fi.

Svar ges endast till dem som uppfyller undersökningskriterierna.