Digitaalisen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta

Kesto:

1.4.2023–

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen, Palvelujärjestelmän tutkimus

Muualla verkossa:

Digitaaliseen sosiaali- ja terveydenhuollon seurantaan ja arviointiin kuuluu digipalvelujen, tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehityksen seuranta. Seurantatiedon avulla ylläpidetään tilannekuvaa kehittämisen tueksi.

Seuranta- ja arviointitutkimus liittyy kansallisiin strategioihin, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota ohjataan. Tutkimusteemoihin kuuluvat käyttökokemukset asiakas- ja potilastietojärjestelmistä, digipalveluiden käyttö, digitaalinen työ, Kanta-palvelut, tiedonhallinta, digipalveluiden ja tietojärjestelmien käytön edellytykset sekä teknologioiden käytön hyödyt ja haitat.

Seuranta- ja arviointitutkimusta on toteutettu aiemmin Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi hankkeissa (STePS, STePS 2.0, STePS 3.0) vuosina 2013–2023 ja erillishankkeissa jo tätä aikaisemmin.

Tavoitteet

Hankkeessa arvioidaan digitalisaatiokehitystä ja kuvataan digitalisaation vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. 

Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa digitaalisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta kyselytutkimuksin. 
Tietoa kerätään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta, väestöltä sekä organisaatioilta ja hyvinvointialueilta.

Tutkimuksessa seurataan väestötasolla digipalveluiden käyttöä ja tunnistetaan digipalveluiden ulkopuolelle jääviä ryhmiä. 

Toteutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttökokemuksista toteutetaan kyselytutkimuksia. Väestön kokemuksia digitaalisista palveluista ja digiosallisuudesta selvitetään osana TerveSuomi-väestökyselyä. 

Seurannassa käytetään kyselyaineistojen lisäksi muita datalähteitä, kuten Kanta-palveluiden lokitietoja, AvoHilmo-rekisteriä ja yksityissektorin avointa dataa.

Sisällöllistä yhteistyötä tutkimusten toteutuksessa tehdään laajasti eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille osoitetuissa kyselyissä tehdään aktiivista yhteistyötä ammattiliittojen ja etujärjestöjen kanssa.

Yhteistyökumppanit

Ammattilaisten ja organisaatioiden tutkimisessa hyödynnetään STePS -hankekausien aikana muodostunutta yhteistyöverkostoa, joka kattaa aiheen johtavia asiantuntijoita Oulun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistosta, Suomen Lääkäriliitosta ja Aalto-yliopistosta.

Rahoitus

Seurantatutkimus on osa THL:n jatkuvaa budjettirahoitteista toimintaa. 

Yhteystiedot

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7321
[email protected]

Maiju Kyytsönen
tutkija
puh. 029 524 7442
[email protected]

Muualla palvelussa