Sote-digitalisaation seuranta

Sote-digitaalisaatiolla tarkoitetaan sitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa käytetään tietojärjestelmiä, informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa ja sähköistä tiedonhallintaa. Sähköisten palveluiden käyttö on osa sote-digitalisaatiota.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurantaa toteutetaan systemaattisesti. Yhtenä tavoitteena on seurata Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian toteutumista.
Sote-tieto hyötykäyttöön 2020

Seurantaa on toteutettu STePS-hankkeiessa, viimeisin STePS 3.0.

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa – sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta (STePS 3.0) -hankkeessa tutkittiin, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa käytetään tietojärjestelmiä, informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa sekä sähköistä tiedonhallintaa. Tiedonkeruut jatkuvat hankekauden jälkeen osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintaa ja löydät kuvauksen Digitaalisen sosiaali- ja terveydenhuollon seurannasta hankesivuilta.

Lisätietoja

Tuulikki Vehko
tutkimuspäällikkö
sähköposti: [email protected]