Ensimmäisen kauden ohjausryhmä

THL asetti ehkäisevää päihdetyötä kansallisella tasolla ohjaamaan ja tukemaan ohjausryhmän kaudelle 31.3.2017−31.12.2020. Loppukaudeksi vuoteen 2025 asetetaan uusi ohjausryhmä päivitetyn ohjelman toimeenpanon tueksi. 

Ensimmäisen kauden (2017−2020) ohjausryhmän tehtävinä olivat: 

 • ohjata, arvioida ja tukea lainsäädännön ja Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman painopisteiden mukaisen työn toteutumista kansallisesti sekä muuttuvissa alueellisissa rakenteissa, 
 • päivittää tarvittaessa ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman tavoitteita ja kehittämiskohteita, 
 • edistää eri hallinnonaloilla tapahtuvan monitoimijaisen ehkäisevän päihdetyön yhteensovittamista, 
 • varmistaa ehkäisevän päihdetyön synergiat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kanssa sekä 
 • selkiyttää ja vahvistaa valvonnan ja muun haittoja ehkäisevän toiminnan yhtymäkohtia.

Ohjausryhmän jäsenorganisaatiot kaudella 2017−2020: 

 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Valvira
 • Opetushallitus
 • Työterveyslaitos
 • Poliisihallitus
 • Tulli
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Kuntaliitto
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Suomen ASH
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
 • Siun sote 
 • Kuopion kaupunki