Kuuden askeleen palliatiivisen hoidon koulutusohjelma

Kuuden askeleen palliatiivisen hoidon koulutusohjelma on suunniteltu iäkkäiden elämän loppuvaiheen hoidon tueksi pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä. Se kehitettiin ja pilotoitiin osana kansainvälistä PACE-tutkimus- ja kehittämishanketta. Koulutusohjelma integroitiin hoitotyön käytänteisiin 37 toimintayksikössä yhteensä seitsemässä Euroopan maassa vuosina 2015–2017.

Koulutusohjelmaan sisältyy kuusi erisisältöistä koulutusteemaa, joita kutsutaan askeliksi. Kunkin askeleen toteuttamisen tueksi on luotu yksi tai useampi työväline, esim. arviointimittari tai henkilöstön kokous tietyn teeman ympärille.

Koulutusohjelmasta on toimitettu suomenkielinen teos PACE-toimintamalli: Kuusi askelta palliatiivisen hoidon kehittämiseen. Hankkeeseen osallistuneet PACE-kouluttajat ja -tutkijat ovat kääntäneet alkuperäisteoksen paikallisille kielille Suomen lisäksi myös Alankomaissa, Belgiassa, Englannissa, Italiassa, Puolassa ja Sveitsissä.

Teos on saatavilla pyydettäessä sähköpostilla suvi.leppaaho(a)thl.fi tai marika.kylanen(a)thl.fi.

Toimintamallin kuusi askelta:

Askel 1: Keskustelut nykyisestä ja tulevasta hoidosta asukkaan ja omaisten kanssa

  • Elämän loppuvaiheen hoidon suunnittelu asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa heidän toiveidensa lähtökohdasta ja hoitotahdon kirjaaminen

Askel 2: Iäkkään asukkaan voinnin arviointi ja seuranta

  • Fyysisten ja psyykkisten oireiden kirjaaminen ja voinnin muutosten tunnistaminen 

Askel 3: Hoidon koordinointi ja moniammatillinen tiimityö

  • Tehokkaasti koordinoitu tiimityö ja kuukausittaiset moniammatilliset kokoukset, joissa keskustellaan asukkaiden palliatiivisen hoidon tarpeista

Askel 4: Laadukkaan hoidon tarjoaminen elämän loppuvaiheessa ja kivun arviointi

  • Pääperiaatteet kivun arvioinnissa ja hallinnassa, myös muistisairaiden kohdalla

Askel 5: Asukkaan hoito ja hoiva viimeisinä elinviikkoina ja -päivinä

  • Kuolemisprosessin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja lähestyvän kuoleman tunnistaminen
  • Asukkaiden ja läheisten tukeminen kuoleman lähestyessä

Askel 6: Toimenpiteet kuoleman jälkeen

  • Surevien läheisten tukeminen ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen
  • Henkilökunnan keskinäinen tuki ja kuolemantapausten käsittely