FINGER-toimintamalli

FINGER-tutkimus osoitti, että kun ikääntyneet muuttavat elintapojaan terveellisemmiksi, heidän muisti- ja ajattelutoimintonsa säilyvät ja riski muistihäiriöihin pienenee. Elintapaneuvonnan kohdistaminen muistisairauden riskissä oleville henkilöille perusterveydenhuollossa onkin tärkeä ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävä ja parantava toimenpide.

THL on laatinut tulosten pohjalta toimintamallin, jonka avulla terveydenhuollon toimijat voivat luoda muistisairauden ehkäisyn toimenpiteitä. Malliin kuuluu muistisairauden riskissä olevien tunnistaminen ja muistitoimintojen säilymisen tukeminen monipuolisella elintapaohjelmalla. Toimintamalli sisältää muistisairauden riskitestin.

Toimintamallin kehittämisessä ovat olleet mukana Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

FINGER-toimintamalli on julkaistu kätevänä kaksisivuisena korttina, jonka voit tulostaa käyttöön:

FINGER-toimintamallia esitellään kattavasti Lääkärilehden (4/2019) artikkelissa:
FINGER-elintapaohjelma – toimintamalli kognitiivisen toimintakyvyn tukemiseen

FINGER-toimintamallin näyttö, vaikuttavuus ja käytännön sovellettavuus on arvioitu osana THL:n HYTE-toimintamallien arviointityötä.

FINGER-tutkimuksen johtaja Miia Kivipelto esittelee toimintamallia: