FinRekisterit

Kesto:

2021–2025

Vastuuyksikkö:

Väestönterveys

FinRekisterit on THL:n johtama rekisteritutkimus, jossa tutkitaan koko väestön kattavia rekisteritietoja. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sairauksien puhkeamista sekä niiden tulevan riskin arviointia Suomen väestössä. Tutkimuksessa tehtävissä analyyseissa hyödynnetään tekoälyä (koneoppimista).

Rekisteritutkimuksia Suomen valtakunnallisilla rekistereillä on tehty THL:ssa ja muualla jo vuosikymmenien ajan. FinRekisterit-tutkimuksessa käytämme koneoppimista ennusteiden tekemiseen rekisteritietojen avulla.

Tavoitteet

Tässä täysin rekistereihin perustuvassa tutkimusprojektissa hyödynnämme Suomen ainutlaatuista rekisterijärjestelmää, jonka avulla voimme yhdistää terveystietoja eri rekistereistä saataviin moniin erilaisiin tietoihin, joilla voi olla merkitystä sairauksien kehityksessä.

Pyrimme mallintamaan monitahoisia yhteyksiä terveyteen vaikuttavien tekijöiden välillä. Lisäksi kehitämme tilastollisia ja koneoppimismalleja sairauksien tulevan riskin arvioimiseksi rekisteritiedoista.

Käytettävät rekisterit

Tutkimuksessa käytetään tietoja seuraavista rekistereistä:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (Hilmo)
  • Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri (Avohilmo)
  • Syöpärekisteri
  • Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri
  • Syntyneiden lasten rekisteri
  • Toimeentulotukirekisteri
  • Tartuntatautirekisteri
  • Valtakunnallinen rokotusrekisteri ja rokotusohjelman seuranta
  • Epämuodostumarekisteri
 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV)
  • Perushenkilötiedot, elinhistoria, avioliitot, perheenjäsenet
 • Eläketurvakeskus
  • Eläkerekisteri
  • Ansaintarekisteri
 • Tilastokeskus
  • Kuolemansyyt
  • Tietoja koulutuksesta, ammatista, koulutuksesta ja sosioekonomisesta asemasta
 • Kela
  • Lääkekorvausrekisteri
  • Lääkeostorekisteri
  • Kanta reseptikeskuksen aineisto
  • Kanta laboratorioarvot
 • Suomen Tehohoitokonsortio
  • Suomen Tehohoitokonsortion laatutietokanta 

Lue lisää käytetyistä rekistereistä osoitteessa finregistry.fi.

Yhteistyökumppanit

FinRekisterit on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) yhteinen tutkimushanke.

Rahoitus

THL:n ja FIMMin valtionrahoituksen lisäksi tutkimus rahoitetaan Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Starting Grant -apurahalla AI-Prevent (avustussopimus nro 945733, Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020).

Tietosuoja

Tietosuoja ja tietoturva ovat erittäin tärkeässä roolissa FinRekisterit-tutkimuksessa. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti.

 • Data on pseudoymisoitu, mikä tarkoittaa sitä, että se ei sisällä mitään suoria tunnisteita, jotka yksinään olisivat riittäviä henkilön tunnistamiseen. Henkilötunnukset on korvattu yksilöllisillä tutkimus-ID:llä ja nimet on poistettu datasta. Tutkijat eivät tunnista yksilöitä henkilötiedoista.   
 • Henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään ainoastaan turvallisella palvelimella, joka on suunniteltu arkaluonteisten tietojen käsittelyyn eikä ole yhteydessä internetiin. 
 • Vain tämän projektin hyväksytyillä tutkijoilla on pääsy dataan. 

Lisää tietoa siitä henkilötietojesi suojelemisesta löydät dokumentaatioistamme:

Tietosuojavastaava

tietosuoja(at)thl.fi

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen kirjaamo(at)thl.fi.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:  Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: [email protected]

Yhteystiedot

sähköposti: [email protected]

Markus Perola
tutkimusprofessori, hankkeen päätutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
Väestönterveysyksikkö
PL 30, 00271 Helsinki
puh. 029 524 8727

Yhteistyökumppanit

FIMM logo

ERC logo

Euroopan unionin lippu