Geneerisen PROMin valinta ja käyttöönotto terveydenhuollossa (GenPROM)

Kesto:

1.1.2024–31.12.2026

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muualla verkossa:

Potilaiden toimintakykyä kartoittavalla geneerisellä eli yleisellä itsearviointimittarilla (Patient-Reported Outcome Measure, PROM) selvitetään potilaan omaa kokemusta tilanteestaan yleisellä tasolla. Suomen terveydenhuoltoon ei ole vielä valittu geneeristä mittaria yhtenäiseen käyttöön, vaikka siitä on jo useita vuosia keskusteltu ja sitä on toivottu.

GenPROM-projekti toteutetaan hyvinvointialueilla, joiden kanssa selvitetään geneerisen PROM:n tuottaman tiedon tarvetta ja toteutusta terveydenhuollossa. Hyvinvointialueita pyydetään mukaan toimintatapojen yhteiskehittämiseen digitaalisen PROM-tiedon hyödyntämisessä.

Projekti perustuu Kansallisen sote-tietojohtamisen ja vaikuttavuuden kehittämisen -toimeenpano-ohjelmaan, joka on osa Kansallista palvelureformia ja pääministeri Orpon hallitusohjelmaa.

Tavoitteet

  • Tavoite 1: Yhtenäinen geneerinen PROM-mittari on valittu julkiseen terveydenhuoltoon aikuisväestölle.
  • Tavoite 2: Osa hyvinvointialueista hyödyntää ja muilla hyvinvointialueilla on valmius hyödyntää geneeristä PROMia osana potilaiden palvelutarpeiden arviointia, seurantaa sekä tiedolla johtamista.
  • Tavoite 3: Hyvinvointialueiden käytössä on kansallinen geneerisen PROMin käyttöönottoon, käyttöön ja PROM-tiedon hyödyntämiseen ohjaava toimintamalli ja etenemissuunnitelma projektin jälkeiselle ajalle. 
  • Tavoite 4: Kansallisen vähimmäistietosisällön kehittämiseksi on ehdotuksia uusista PROM-tietoon perustuvista indikaattoreista, jotka soveltuvat hyvinvointialueiden vertailuun ja kansalliseen ohjaukseen.

Toteutus

THL tekee STM:lle ehdotuksen soveltuvista geneerisistä PROM-mittareista. Ehdotetuista mittareista kootaan kattavasti tietoa ja käyttökokemuksia. Koostetun tiedon perusteella THL tekee STM:lle ehdotuksen yhdestä geneerisestä PROM-mittarista julkisen terveydenhuollon käyttöön. STM tekee päätöksen mittarista.

THL tukee ja ohjaa hyvinvointialueita valitun geneerisen PROMin käyttöönottoon, käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvissä asioissa. Yhteiskehittämisen tuloksena laaditaan muun muassa ehdotukset geneeristä PROM-tietoa hyödyntävistä indikaattoreista, kehitetään genPROM-toimintamalli hyvinvointialueille ja laaditaan etenemissuunnitelma projektin jälkeiselle ajalle.

Tietosuojailmoitus: Geneerinen PROM

Yhteistyökumppanit

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Yhteystiedot

Heli Valkeinen
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7137
[email protected]

Ajankohtaista

Yhteyshenkilömme Leena-Kaisa Nikkarinen ([email protected]) sopii parhaillaan tapaamisia hyvinvointialueiden ja muiden projektista kiinnostuneiden tahojen kanssa. Otathan yhteyttä suoraan Leena-Kaisaan teille parhaiten sopivan ajan sopimiseksi. 
 
Voit lähettää meille yhteystietosi myös Webropol-lomakkeella, niin kuulet tuoreimmat kuulumiset ja saat kutsut tilaisuuksiin. Voit samalla esittää kysymyksiä, toiveita ja tarjota osaamistasi projektin toteutuksen tueksi. 
 
Kiitos jo tässä vaiheessa esitetyissä kommenteista ja kysymyksistä! Kooste kysymyksistä ja vastauksista on nyt julkaistu ja sitä päivitetään projektin edetessä.
 
 
 

Tapahtumat

Tilannekatsaukset GenPROM-projektin etenemisestä ja ajankohtaisista aiheista:
2.10.2024 klo 1314 
11.12.2024 klo 1314 
 
Teematilaisuudet
29.10.2024 klo 912 Geneeriset mittarit 
19.11.2024 klo 912 Indikaattorit 
 
Varaathan ajankohdat jo nyt kalenteriisi. Ohjelmat tilaisuuksiin tarkentuvat myöhemmin. Osallistumislinkit löytyvät thl.fi-tapahtumakalenterista.
 

Infotilaisuus 15.5.2024
Infotilaisuus, lisätietoa tapahtumakalenterissa

Diaesitys, THL: Geneerisen PROMin valinta ja käyttöönotto terveydenhuollossa (GenPROM)

Diaesitys, STM: Tulossa myöhemmin