Helsingin Psykoterapiatutkimus

Kesto:

1995–2060

Vastuuyksikkö:

Muualla verkossa:

Mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöistä kärsivien potilaiden psykoterapioiden vaikuttavuus- ja soveltuvuustutkimus ja kehityshanke.

Tavoitteet

Lyhyen voimavarasuuntautuneen ja psykodynaamisen sekä pitkän psykodynaamisen psykoterapian ja psykoanalyysin vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja soveltuvuuden tutkimus. Menetelmätutkimus ja asiantuntijayhteistyö hoitojen, koulutus- ja palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

Toteutus

Satunnaistettu kliininen koe ja kvasikokeellinen tutkimus. Vaikuttavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja hoitojen riittävyyden arviointi 10 vuoden seurannassa. Kattava kohorttitutkimus potilas-, terapeutti- ja terapiatekijöistä, jotka vaikuttavat hoitomuodon soveltuvuuteen. Asiantuntijavaikuttaminen.

Yhteistyökumppanit

 • Kela
 • Biomedicum Helsinki
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Yliopistojen (Helsinki, Itä-Suomi, Jyväskylä, Lappi, Tampere, Turku) psykologian, sosiaalitieteiden ja lääketieteen laitoksia
 • Kuntoutussäätiö
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
 • Kansainväliset tutkijaryhmät

Rahoitus

 • Kansaneläkelaitos (KELA)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Suomen Akatemia (SA)
 • Muut apurahat

Yhteystiedot

Erkki Heinonen
tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
sähköposti: [email protected]