Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus

Kesto:

1.1.2022–30.6.2023

Vastuuyksikkö:

Aineistot ja analytiikka

Muualla verkossa:

Projektissa ohjattiin ja ohjeistettiin sote-uudistukseen liittyvä kuntien ja sote-kuntayhtymien tietoaineistojen siirto hyvinvointialueille.

Tavoitteet

Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus -projektissa ohjeistettiin analogisten ja digitaalisten tietoaineistojen siirtoon hyvinvointialueille. Ohjeistuksella muutos toteutui hallitusti ja varmistettiin tietoaineistojen käytettävyys ja säilyminen todistusvoimaisessa muodossa. 

Näin turvattiin myös toiminnan jatkuvuus, potilasturvallisuus, kaikkien osapuolien oikeusturva sekä samalla myös aineistojen tuleva tutkimuskäyttö.

Toteutus

  • Projektin ohjauksesta ja rahoituksesta vastasi sosiaali- ja terveysministeriö.
  • Hankkeen toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
  • Projekti toteutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön, Kansallisarkiston ja Kuntaliiton kanssa. 
  • Projekti perustui verkostomaiseen ja osallistavaan yhteistyöhön, jossa olivat mukana edellä mainittujen tahojen lisäksi kohdeorganisaatioita ja sidosryhmiä.

Yhteistyökumppanit

THL, STM, VM, SM, Kansallisarkisto ja Kuntaliitto. 

Yhteystiedot

Marita Vallenius
projektipäällikkö
puh. 029 524 8534
sähköposti: [email protected]

Terhi Kivistö
projektisuunnittelija
puh.  029 524 8565
sähköposti: [email protected]

Johanna Nylund
projektisuunnittelija
puh. 029 524 8065
sähköposti: [email protected]