Tietoaineistojen siirto

Uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Sairaanhoitopiirit, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät, erityishuoltopiirien kuntayhtymät, kunnat ja pelastuslaitokset siirtävät tietoaineistoja hyvinvointialueiden käyttöön. 

Hyvinvointialueille siirretään

  • potilasasiakirjoja
  • sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja
  • potilas- ja asiakasasiakirjoihin liittyviä hallinnollisia asiakirjoja
  • pelastustoimen tietoaineistoja
  • yleis-, talous-, henkilöstöhallinnon ym. tietoaineistoja, joita hyvinvointialueet tulevat toiminnassaan välttämättä tarvitsemaan.

Siirto on iso työ. Paperisena tai muussa analogisessa muodossa olevista sosiaali- ja terveydenhuollon tietoaineistoista suuri osa siirretään hyvinvointialueille. Myös sadoista eri tietojärjestelmistä siirretään digitaalista tietoa hyvinvointialueille.

THL ohjeistaa tietoaineistojen siirtoa

THL on laatinut ohjeet tietoaineistojen siirtoon. Toimijat toteuttavat aineistosiirrot hallitusti ja mahdollisimman yhdenmukaisin periaattein. Aineistojen säilyminen ja käytettävyys tulee varmistaa.

Siirry tietoaineistojen siirto-ohjeeseen (sähköinen julkaisu)

Yhtenäinen ohjeistus edistää toiminnan jatkumista muutostilanteessa, potilas- ja asiakasturvallisuutta, kaikkien osapuolien oikeusturvan toteutumista sekä aineiston säilymistä todistusvoimaisessa muodossa.

Yhteystiedot

hvatietoaineistot(at)thl.fi