Icehearts-pitkittäistutkimus

Kesto:

2015–2028

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa Icehearts-toiminnassa mukana olevien lasten elämänkulusta ja psykososiaalisesta hyvinvoinnista sekä toimintamallin koetuista hyödyistä ja vaikutuksista.

Toteutus

  • Tutkimuksessa seurataan viiden syksyllä 2015 aloittaneen Icehearts-joukkueen lasten elämänkulkua ja psykososiaalista hyvinvointia koko Icehearts-toiminnan ajan ja vuoden joukkuetoiminnan päättymisen jälkeen eli yhteensä 13 vuotta.
  • Tutkimusaineistoa kerätään Icehearts-joukkueeseen osallistuvilta lapsilta, heidän vanhemmiltaan, Icehearts-kasvattajilta sekä lasten opettajilta. Tietoa kootaan kyselyin, haastatteluin ja toimintaa havainnoimalla.

Yhteistyökumppanit

  •  Icehearts ry.
  • Tampereen yliopisto
  • University of Jaén

Yhteystiedot

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
erikoistutkija
THL

kaija.appelqvist(a)thl.fi

Marjatta Kekkonen
erikoistutkija
THL

marjatta.kekkonen(a)thl.fi

Mervi Haavanlammi
väitöskirjatutkija
THL/Tampereen yliopisto

mervi.haavanlammi(a)thl.fi