Julkinen tiedonanto 2022

THL ja Turun yliopisto tutkivat ylisukupolvisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista hankkeessa, jossa käytetään THL:n väestön terveystutkimuksissa kerättyjä perimätietoja.

Oletko osallistunut johonkin seuraavista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tai sen edeltäjän Kansanterveyslaitoksen (KTL) väestön terveystutkimuksista:

•    Kansallinen FINRISKI-tutkimus, tutkimusvuodet 1992, 1997, 2002, 2007 ja 2012
•    Terveys 2000- ja Terveys 2011 -tutkimukset
•    FinTerveys 2017 -tutkimus?

THL/KTL on kerännyt väestön terveystutkimuksissaan tietoja ja näytteitä lakisääteisiä tehtäviään varten. Tehtävät liittyvät väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan ja tutkimukseen. 

Kansallisen FINRISKI-tutkimuksen tiedonkeruut toteutettiin vuosina 1992–2012 viiden vuoden välein seuraavilla alueilla Suomessa: Pohjois-Karjalan maakunnassa, Pohjois-Savon maakunnassa, Turussa ja Loimaalla ja viidessä Varsinais-Suomen kunnassa (Aura, Oripää, Punkalaidun, Pöytyä ja Ypäjä), Helsingin ja Vantaan kaupungeissa, Kainuun maakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa (entinen Oulun lääni). 

Terveys 2000 -tutkimuksen ja sen seurantatutkimuksen, Terveys 2011 -tutkimuksen, tiedonkeruut toteutettiin vuosina 2000–2001 ja 2011–2012 yhteensä 80 paikkakunnalla ympäri Suomen. 

Kansallinen FinTerveys 2017 -tutkimus toteutettiin vuonna 2017 yhteensä 50 paikkakunnalla ympäri Suomen. 

Edellä mainituissa tutkimuksissa tietoja kerättiin haastatteluissa, kyselylomakkeilla ja kattavassa terveystarkastuksessa, joka sisälsi myös verinäytteenoton. Verinäytteistä eristetystä DNA:sta on määritetty myös perimätietoa. 

Tämä tiedonanto koskee henkilöitä, jotka ovat antaneet verinäytteen yllä mainittujen tutkimusten tiedonkeruiden yhteydessä.

THL käynnistää yhteistyössä Turun yliopiston kanssa tutkimushankkeen INVEST-kokonaisaineisto, joka liittyy INVEST-lippulaivahankkeeseen (eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan hanke). Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta, kansainvälisestikin ainutlaatuista tietoa perimään liittyvistä mekanismeista ylisukupolvisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi. 

Tutkimushankkeessa hyödynnetään edellämainittujen THL:n terveystutkimusten perimätietoja siinä tarkoituksessa kuin ne on alun perin kerätty. Tietoja tarkastellaan uudesta yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Perimää koskeva tieto tiivistetään riskiluvuksi, joka kuvaa tietyn sairauden tai muun terveyteen liittyvän tekijän perinnöllistä riskiä. 

Vaikka jokaisen ihmisen perimä on ainutlaatuinen, riskiluvun perusteella yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. 

Sairauksien perinnöllistä riskiä osoittava luku yhdistetään rekisteritietoihin, jotka kuvaavat henkilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä eli lähipiirinsä ihmisten sosioekonomista asemaa ja terveyttä. Tarkka kuvaus yhdistettävistä rekisteritiedoista on saatavilla tutkimuksen verkkosivuilla.
INVEST-kokonaisaineisto -tutkimushankkeen verkkosivut 

THL:n tutkimuseettinen työryhmä on antanut tutkimukselle puoltavan lausunnon 15.6.2021.

Tutkimus alkaa vuoden 2022 aikana ja päättyy vuoden 2028 loppuun mennessä.

Henkilötietojen käsittelystä vastaavat THL ja Turun yliopisto. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi on saatavilla tutkimuksen verkkosivuilta.

Jos haluat lisätietoja, voit olla yhteydessä joko sähköpostitse finterveys(at)thl.fi tai puhelimitse 029 524 6000 (vaihde) arkisin kello 10–15. 

Lisätietoja THL:n väestön terveystutkimuksista on saatavilla tutkimusten verkkosivuilta:
FINRISKI-tutkimus
Terveys 2000–2011 -tutkimus
FinTerveys-tutkimus.