INVEST – Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva

Kesto:

2019–2026

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tavoitteet

INVEST on Turun yliopiston ja THL:n osaamiskeskittymien konsortio, joka on saanut Suomen Akatemian lippulaivarahoituksen ajalle 1.1.2019 - 31.12.2026. INVESTin tavoitteena on luoda uusi hyvinvointimalli, joka on aiempaa tasa-arvoisempi, paremmin kohdistettu, ennakoivampi sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä. Kompensoinnin sijaan uuden hyvinvointimallin perustana on ennaltaehkäisy.

INVESTin tutkimusalue kattaa sosiologian, sosiaalipolitiikan, psykologian, lastenpsykiatrian, tilastotieteen ja epidemiologian opintoalueet Turun yliopistossa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Tutkimus on järjestetty kuuden temaattisen tutkimusalan ympärille, joita tukee viisi tutkimus- ja vaikuttavuusinfrastruktuuria. THL on mukana eri tutkimusalojen tutkimuksessa ja THL:llä on keskeinen rooli lippulaivan tutkimus- ja vaikuttavuusinfrastruktuureissa. 

Toteutus

Lippulaiva toteutetaan

 • löytämällä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osaamisen kehittymisen rajoitteet
 • tunnistamalla aukkokohdat hyvinvointivaltion tuissa ja palveluissa 
 • suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla tieteelliseen näyttöön perustuvia interventioita
 • luomalla Suomelle uusi hyvinvointivaltiomalli 

Tutkimustietoa vaikuttavista interventioista viedään käytäntöön vaikuttamalla politiikkaprosessin kaikissa vaiheissa. 

Temaattiset tutkimusalat

Lippulaiva keskittyy kuuteen temaattiseen tutkimusalaan:

 • Sosioekonomiset erot ja hyvinvointi 
 • Ylisukupolviset ja perheenväliset vaikutteet
 • Sosiaaliset suhteet ja verkostot
 • Väestö ja elämänkulku
 • Taidot ja oppiminen
 • Terveys ja biologia 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu kaikkien tutkimusalojen tutkimiseen kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä.

Lippulaivan temaattiset tutkimusalat

Lippulaivan tutkimus- ja vaikuttavuusinfrastruktuurit 

THL on vahvasti mukana INVESTin tutkimus- ja vaikuttavuusinfrastruktuureissa. THL:n rooli on erityisen vahva tutkimustiedon käyttöä päätöksenteossa kehittävässä SciAdHubissa ja laajojen rekisteri- ja geenitietojen tutkimuskäyttöä edistävässä InRegissä.

SciAdHub

THL on kansainvälisesti tarkasteltuna merkittävä tiedeneuvonnan instituutio, jolla on vankka kokemus valtion- ja paikallishallinnon päätöksenteossa ja toimeenpanossa. SciAdHubissa kehitetään tiedeneuvonnan käytänteitä ja oppimateriaaleja INVESTin tutkimusekosysteemille. Tutkijoille luodaan oppimateriaaleja, miten toimitaan riippumattomana asiantuntijana päätöksenteon eri vaiheissa ja toteutetaan tehokasta tiedeneuvontaa poliittisen prosessin jokaisessa vaiheessa.

InReg

Globaalisti ainutlaatuiset aineistot ja uusi datainfrastruktuuri ovat INVESTissä toteutettavan tutkimuksen selkäranka. InReg kehittää ja kokoaa uusia rekisteritiedostoja, huolehtii valtuutusten ja käyttäjälupien käsittelystä, päivittää olemassa olevia tietokantatietoa sekä vastaa sisäisestä standardoinnista ja metatietojen tallennuksesta. INVEST-kokonaisaineisto tarjoaa etäkäyttöympärissä tutkijoille ainutlaatuisen rekisteriaineiston, joka sisältää THL:n, Kelan ja Tilastokeskuksen aineistot, joihin yhdistetty THL:n väestökyselyjen geenitietoja.

Lippulaivan tutkimus- ja vaikuttavuusinfrastruktuurit

Keskeisiä yhteistyöhankkeita

 • SustAgeable
 • FLUX 
 • MEDIG
 • Hyvinvointitaloudellisten vaikutusten arviointimekanismi

Rahoitus

Suomen Akatemia

Yhteystiedot

Pasi Moisio
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7228

Maria Vaalavuo
johtava tutkija
puh. 029 524 6754

Sähköpostit: [email protected]