Itsemurhakeinoihin vaikuttaminen

Mielenterveysstrategian logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, taloja ja puita.

Itsemurhakuolemia on voitu estää vaikuttamalla itsemurhakeinoihin. Tämän takia on tarkasteltava sitä, miten yleisiä nämä keinot ovat ja miten ne ovat saatavilla. Esimerkiksi apteekkisopimuksilla voidaan rajata reseptilääkkeiden väärinkäyttöä.

Toimenpide 3: Huomioidaan itsemurhavaara liikenneturvallisuustyössä.

Toimenpide 4: Huomioidaan itsemurhavaara rakennusten, siltojen, junaratojen ja
muiden liikenneväylien ympäristösuunnittelussa.

Toimenpide 5: Huomioidaan itsemurhavaara sisustusratkaisuissa erityisesti sairaaloissa, lastensuojelulaitoksissa, vastaanottokeskuksissa ja rangaistuslaitoksissa.

Toimenpide 6: Kehitetään sääntelyä, joka koskee myrkkyjen saatavuutta ja säilytystä.

Toimenpide 7: Kehitetään lääkkeiden saatavuuden, kotisäilytyksen ja reseptikäytäntöjen sääntelyä; riskitekijöistä huomioidaan etenkin päihdeongelmat.

Toimenpide 8: Kehitetään sääntelyä, joka koskee ampuma-aseiden saatavuutta ja
säilytystä.