Joukkoruokailun seuranta

Kesto:

1.1.2002–

Vastuuyksikkö:

Kansanterveyden edistäminen -yksikkö

Muualla verkossa:

Projektissa kehitetään joukkoruokailun seurantajärjestelmä ja tuotetaan tietoa suomalaisille tarkoitetuista ruokapalveluista.

Tavoitteet

Vuonna 2002 aloitetun projektin päämääränä on kehittää joukkoruokailun seurantajärjestelmä ja tuottaa tietoa eri ikäisille suomalaisille tarkoitetuista ruokapalveluista. Seurannan kohteena ovat sekä aterioiden ravitsemuksellinen laatu että ruokapalveluiden käyttö eri väestöryhmissä.

Toteutus

Projektissa hyödynnetään THL:n ja muiden tutkimuslaitosten valtakunnallisia seuranta-aineistoja. Projektin tutkimuksissa selvitetään mm. työaikaisen aterioinnin sosioekonomisia eroja sekä yhteyksiä ruokavalion laatuun, hyvinvointiin ja työ- ja toimintakykyyn.

Yhteistyökumppanit

Tärkeimmät yhteistyötahot ovat Sydänliitto, Työterveyslaitos ja STM.

Yhteystiedot

Susanna Raulio
erikoistutkija
puh. 029 524 8574
sähköposti: [email protected]