Julkaisuja

Raportit

Härkönen Janne, Warpenius Katariina, Mäkelä Pia (2023) Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 2023: Suomalaisten säännöllinen alkoholin käyttö on vähentynyt. Tilastoraportti 59/2023. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Aiempien tiedonkeruukierrosten keskeisimmät julkaisut:

Mäkelä, Pia; Härkönen, Janne; Lintonen, Tomi; Tigerstedt, Christoffer; Warpenius, Katariina Näin Suomi juo - Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018.

Härkönen, Janne; Savonen, Jenni; Virtala, Esa; Mäkelä, Pia (2017) Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968-2016: Juomatapatutkimusten tuloksia. Helsinki, THL . Raportti 2017_003

Mäkelä, Pia & Mustonen, Heli & Tigerstedt, Christoffer (toim; 2010): Suomi Juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008. Helsinki: THL.