Juomatapatutkimus

kuva pisarasta

Kesto:

1968–

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Juomatapatutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten alkoholinkäyttötavoista ja -tilanteista sekä koetuista alkoholihaitoista. Tiedoilla on tärkeä rooli kansallisessa alkoholitilanteen seurannassa. 

Juomatapatutkimuksesta saatavia tietoja käyttävät erityisesti alkoholikysymysten parissa työtä tekevät päättäjät, virkamiehet, terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaiset, tutkijat ja mediat. Tietoja käytetään erityisesti kansallisen tason alkoholipolitiikassa, alkoholihaittojen ehkäisyssä ja hoidon tarpeiden kehittämisessä, suunnittelussa, seurannassa ja tutkimuksessa.

Tutkimus on toteutettu vuodesta 1968 alkaen noin kahdeksan vuoden välein. Se toteutettiin erillistutkimuksina kasvokkaisina haastatteluina vuosina 1968, 1976, 1984, 1992, 2000, 2008 ja 2016 ja viimeisimmällä kerralla puhelinhaastatteluina osana Terve Suomi -terveystarkastustutkimusta vuonna 2023.

Uusimmassa tiedonkeruussa keväällä 2023 tutkimukseen poimittiin satunnaisesti puolet Terve Suomi -terveystarkastustutkimuksen 20–79-vuotiaasta otoksesta eli 4606 henkilöä.