EMCDDA

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) on huumeita koskevan tiedon keskus Euroopan Unionissa. Se on yksi EU:n hajautetuista erillisvirastoista. Virasto perustettiin vuonna 1993 ja se toimii Lissabonissa.

EMCDDA:n tehtävänä on tuottaa EU:lle ja sen jäsenvaltioille objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa huumeista ja huumeriippuvuudesta. 

EMCDDA:n toimeksianto tulee lähitulevaisuudessa uudistumaan (uutinen englanniksi ja suomeksi). 30.6.2023 julkaistussa uudessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa tarkistetaan EMCDDA:n toimeksiantoa. EMCDDA muuttuu Euroopan unionin huumevirastoksi (European Union Drugs Agency, EUDA) 2. heinäkuuta 2024, jolloin asetusta aletaan soveltaa.

EMCDDA:n tärkeimmät tehtävät

  • olemassa olevan tiedon kerääminen ja analysoiminen
  • tiedon vertailumenetelmien parantaminen
  • tiedon levittäminen
  • yhteistyö EU:n toimielinten, kansainvälisten kumppaneiden sekä muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden kanssa.

Tieto kerätään jäsenmaista

EMCDDA kerää tietoa huumausaineista pääosin eurooppalaisen Reitox-verkoston avulla. Lisäksi EMCDDA tekee jonkin verran omaa tiedonhankintaa.

Huumetilanne Euroopassa 2023

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA julkaisi 16.6.2023 vuoden 2023 European Drug Report -julkaisukokonaisuuden.

Raportti on saatavilla suomeksi ja englanniksi, sekä muilla EMCDDA:n työhön osallistuvien maiden kielillä.