Julkaisut

Huumeiden käyttötavat ja hankintakeinot Suomessa: Eurooppalainen nettikysely huumeista 2021

THL on selvittänyt huumeiden käyttötapoja ja hankintakeinoja nettikyselyllä. Syyskuussa 2023 julkaistu raportti perustuu vuonna 2021 Suomessa kerättyyn aineistoon. 

huumekyselyn logo

Huumetilanne Euroopassa 2023

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA julkaisi 16.6.2023 vuoden 2023 European Drug Report -julkaisukokonaisuuden.

Raportti on saatavilla suomeksi ja englanniksi, sekä muilla EMCDDA:n työhön osallistuvien maiden kielillä.

Eurooppalainen nettikysely huumeista - Tuloksia pilottikyselystä 2018

Tuloksia pilottikyselystä julkaistiin 21.12.2021 Tutkimuksesta tiiviisti -raportissa.

Huumetilanne Suomessa 2020

THL julkaisi 25.11.2020 huumeraporttipaketin, joka sisältää:

Huumetilanne Suomessa 2020 -raportin
Huumetilanne Suomessa -raportti kokoaa yhteen keskeisimmät huumetilannetta kuvaavat mittarit ja uusimman huumeita käsittelevän tutkimuksen.

Tutkimuksesta Tiivisti -raportin: Katsaus ajankohtaiseen huumetilanteeseen – Huumeiden käyttö ja haitat ovat kasvaneet 2000-luvulla merkittävästi
Koosteessa huumetilanne on esitetty lyhyesti ja ilmiölähtöisesti.

Huumausainepolitiikan vaikuttavat keinot, sovellettavuus Suomeen ja suositukset -selvitysraportin
Raporttiin on koottu käytettävissä olevaan tutkimukseen pohjautuen tiedot eri huumausainepoliittisten toimien vaikuttavuudesta.

Infograafi - Huumeiden käyttö ja haitat ovat lisääntyneet 2000-luvulla selvästi