Toiminta

Suomen kansallinen huumeseurantakeskus (National Focal Point) raportoi vuosittain EMCDDA:lle Suomen huumetilanteesta. Tietoa huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä kerätään ja raportoidaan tilastotauluilla, kyselylomakkeilla ja ad hoc -kyselyillä.

Kansallisen huumeseurantakeskuksen koordinoima toiminta

  • raportit Suomen huumetilanteesta
  • uusien muuntohuumeiden varoitusjärjestelmä (Early Warning System)
  • tiedonkeruu huumetilanteesta EMCDDA:n avainindikaattorien avulla
  • tiedonvaihdon edistäminen ja muu kansallinen ja eurooppalainen yhteistyö
  • tiedon jakaminen Euroopan huumetilanteesta