Menneet tapahtumat

12.12.23 Mielenterveys on tärkeä pääoma – miten vakiinnuttaa toiminta hankekauden jälkeen?

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa –hankkeissa sekä Itsemurhien ehkäisy –hankkeissa (2021-2023) syntyneiden toimintamallien juurtuminen on kunnissa ja hyvinvointialueilla saatu varmistettua poikkeuksellisen hyvin. 

Tilaisuudessa esitellään kokonaistuloksia ja hankkeissa syntyneiden toimintamallien mahdollisuuksia niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. 

10.10.23 Miten vahvistamme mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista?

Tervetuloa Miten vahvistamme mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista? -tapahtumaamme Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.!

Tapahtumassa tuodaan esille keinoja, joilla mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamista voidaan vahvistaa. Esittelemme mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjaoston monipuoliset ehdotukset mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamisen vahvistamiseksi eri ammattiryhmissä. 
Ohjelma

12.10.23 Stigman ja syrjinnän tunnistaminen – kansallisen yhteistyön käynnistäminen

Tervetuloa lokakuussa 2023 Stigma ja syrjintä - kansallisen yhteistyön käynnistäminen -tapahtumaamme!

Tapahtuma käynnistää monialaisen yhteistyön, jonka tarkoitus on edistää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmiin liittyvän stigman ja syrjinnän vastaista ja yhdenvertaisuutta vahvistavaa työtä. Tilaisuudessa julkaistaan kansalliset suositukset tämän työn tueksi.
Ohjelma

Ikäihmisten itsetuhoisuus –  itsetuhoisuuden taustatekijöiden ymmärtäminen 11.9.2023

Tilaisuuden tavoitteena on itsemurhavaaran parempi tunnistaminen, itsetuhoisuuden taustatekijöiden ymmärtäminen ja ikäihmisten hyvinvoinnin kohentaminen. 

Tapahtuman sisältö on suunniteltu erityisesti terveyden edistämisen, mielenterveystyön tai ikäihmisten parissa työskenteleville ja näistä toiminnoista vastaaville esimiehille.
Ohjelma

Ratkaisuja mielenterveysosaamisen lisäämiseen ja itsemurhien ehkäisyyn – mielenterveysstrategian hankkeiden päätösseminaari 17.5.2023

Tapahtumassa jaetaan tietoa ja kokemuksia mielenterveysosaamisen ja itsemurhien ehkäisyn toimintamallien kehittämisestä ja tuloksista. Tilaisuus on suunnattu mielenterveysstrategian hankkeille sekä mielenterveysosaamisesta kiinnostuneille ammattilaisille ja kehittäjille.
Ohjelma

Mielenterveyden edistämisen vertaisfoorumi 24.3.2023

Tilaisuuden tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa ja tukea sekä verkostoida mielenterveyden edistämisen toimijoita eri sektoreilta kunnista, hyvinvointialueilta, maakuntien liitoista, aluehallintovirastoista ja järjestöistä.  
Ohjelma

Mielenterveyden ilmiöt muutoksessa – mielenterveysstrategian tilannekatsaus 18.1.2023

Mielenterveyden ilmiöt muutoksessa – mielenterveysstrategian tilannekatsaus -tilaisuudessa nostamme keskusteluun tärkeimpiä ajankohtaisia ilmiöitä mielenterveysstrategian väliraportista. Tavoitteenamme on myös saavuttaa vaikuttavia ratkaisuja, joilla parannetaan mielenterveyttä.
Ohjelma

Mielenterveysosaamista kuntiin – viiden mielenterveysstrategian hankkeen päätöstilaisuus 9.12.2022

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia mielenterveysosaamisen toimintamallien kehittämisestä ja tuloksista.
Ohjelma

Positiivisen mielenterveyden mittaaminen 26.10.2022

Tilaisuudessa esittelemme positiivisen mielenterveyden käsitettä, sen mittaamista sekä tutkimustuloksia, joissa positiivista mielenterveyttä on mitattu.
Ohjelma

Kriisistä kriisiin – miten vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia? 10.10.2022

Tapahtumassa tuodaan näkökulmia nuorten mielen hyvinvoinnista nuorten kanssa työskenteleville. Nuoret kohtaavat toistuvia kriisejä, jolloin on tärkeä vahvistaa nuorten mielenterveystaitoja arjessa. Tapahtumassa kuullaan myös nuorten ajatuksia. Tapahtuma järjestetään kansainvälisenä mielenterveyspäivänä. 
Ohjelma

Itsemurhavaara: miten tunnistan ja miten toimin? 9.9.2022

Seminaarissa esitellään itsemurhavaaran tunnistamiseen soveltuvia menetelmiä ja toimintamalleja. 
Ohjelma

Kansallisen asiakaspalautekyselyn tulokset mielenterveys- ja päihdepalveluissa 26.8.2022

Tilaisuudessa esittelemme kansallisen mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetun asiakaspalautekyselyn tuloksia.
Ohjelma

Innokylä-jatkokoulutus 16.3.2022 

Jatkoperehdytys Mielenterveysstrategiaa toteuttaville hankkeille toimintamallien julkaisuun Innokylä-sivustolla. Viimeistellään omaa toimintamallia ja julkaistaan se Innokylässä.
Ohjelma

Viestintäverkostotapaaminen 5.4.2022 

Tapaaminen mielenterveysstrategiaa toteuttavien hankkeiden viestijöille. Teemana Innokylä-toimintamallien kuvaaminen, levittäminen ja juurruttaminen viestinnän avulla.
Ohjelma

IPS-työpaja: Työllistymistä tukevien palveluiden yhteensovittaminen psykiatriseen hoitoon 6.4.2022 

Käsitellään alueellisten IPS-kokeilujen kokemuksia IPS-työhönvalmennuksen yhteensovittamisesta psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen kanssa. Tämä työpaja järjestetään Joensuussa yhteistyössä SiunSoten IPS-kokeilun kanssa.

Ikääntyneet ja mielen hyvinvointi -seminaari 12.5.2022 

Ikäinstituutin ja THL:n yhteistyössä järjestämä seminaari sisältää puheenvuoroja eri ammattilaisilta liittyen ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja erilaisiin käytännön toimiin.
Ohjelma