Kuntakysely 2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhdessä Kuntaliiton kanssa toteuttaa kyselyn, jolla selvitetään kuntien sisäilmatilannetta, toimintatapoja ja kehityskohteita sekä tulevaisuuden näkymiä sisäilmatilanteisiin liittyen. 

Kysely toteutetaan osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman väliarvioinnissa sekä ohjeiden, koulutusten ja uusien toimintatapojen tukena.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma

Kysely on toimitettu kaikkien Manner-Suomen kuntien kirjaamoihin ja se on suunnattu kuntien toimitiloista vastaaville ja sisäilma-asioita hoitaville tahoille. Vastauksia pyydetään yksi (1) vastaus/kunta.

Kuntaliitto toteutti vastaavan kyselyn keväällä 2019 osana ”Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä” -hanketta. Tällöin kyselyyn vastasi 125 kuntaa Manner-Suomesta.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisina. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastauksia voida tunnistaa. Voit tutustua tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojaseloste (pdf 14 kt)

Lisätietoja

Anniina Salmela
Erikoistutkija
THL
etunimi. [email protected]

Kaisa Jalkanen
Tutkija
THL
etunimi. [email protected]