Kansallinen sisäilmakartoitus 2018

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin yliopisto kartoittivat marraskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana laajasti väestön käsityksiä elinympäristön, erityisesti sisäilman, terveysriskeistä.

Tutkimuksen tavoitteina on:

  1. Selvittää kansalaisten käsityksiä ympäristöterveyteen liittyvien altisteiden aiheuttamasta terveysriskistä yksilölle itselleen ja yleisesti ihmisille Suomessa.
  2. Verrata kyselyllä saatuja tuloksia koetuista terveysriskeistä tutkimustietoon perustuviin arvioihin.
  3. Selvittää koettuun riskiin ja sisäympäristöön liittyvään oireiluun vaikuttavia tekijöitä.
  4. Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman monitorointi.

Tutkimukseen vastasi 1 797 henkilöä (vastausprosentti 36 %). Kyselyn tulokset ohjaavat Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman 2018–2028 toimia sisäilmahaittojen vähentämiseksi. Tutkimuksen julkaisut ja raportit kootaan tälle sivulle.

Tutkimuksen raportit


Kansallinen sisäilmakartoitus 2018: Väestön tiedot kosteusvaurioihin liittyvistä sairauksista

Kansallinen sisäilmakartoitus 2018: Aineisto ja menetelmät

Kansallinen sisäilmakartoitus 2018: käsitykset sisäilmaan liittyvistä terveysvaikutuksista


Lisätietoja

Anniina Salmela
tutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
puh. 029 524 7712
sähköposti: [email protected]