Ohjelman sihteeristö

Sihteeristö

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman sihteeristö:

Jäsenet

Ahola Mervi, Sisäilmayhdistys ry
Granlund Heli, Filha ry
Huttunen Kati, THL
Hyvärinen Anne, THL
Ijäs Katariina, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Jalkanen Kaisa, THL
Keränen Hanna, Työterveyslaitos
Kulha Kristiina, Työterveyslaitos
Lappalainen Sanna, Työterveyslaitos
Lautala Elisa, THL
Mäki Sari, Hengitysliitto
Pekkanen Juha, HY ja THL
Pekkola Vesa, Sosiaali- ja terveysministeriö
Salmela Anniina, THL (puheenjohtaja ja sihteeri)
Tulenheimo-Eklund Elina, Työterveyslaitos
Vasankari Tuula, Filha ry
Vuokko Aki, Työterveyslaitos