Kenttäjärjestelmän (KEJO) käyttöönotto sosiaalihuollossa

Kesto:

01.06.2022 - 31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Tieto ja tiedonhallinnan ohjaus

Muualla verkossa:

Projektissa kehitetään malli kenttäjärjestelmän käyttöönottamiseen sosiaali- ja kriisipäivystyksissä ja suunnitelma kirjaamistoimintojen lisäämisestä.

Tavoitteet

Viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän (KEJO) hallittu käyttöön ottaminen sosiaalihuollossa.

Asiakastietojärjestelmätoimintojen ja virka-apupyyntö-toiminnallisuuden kehittäminen kenttäjärjestelmään päivystyksellisen sosiaalityön sujuvoittamiseksi.

Toteutus

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan kenttäjärjestelmän (KEJO) pilotti-käyttöönotto kahden hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Pilottien kokemuksia analysoiden laaditaan suunnitelma käyttöönotoista muiden hyvinvointialueiden sosiaalihuollossa. Pilotoidessa kehitetään myös kansallisesti yhtenäistä sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävien tilastointia, jossa hyödynnetään kansallisesti käyttöönotettavaa kenttäjärjestelmää. 

Tilastoinnin, koulutusmateriaalien ym. suunnittelua tehdään yhdessä sosiaali- ja kriisipäivystysten substanssiasiantuntijoiden kanssa. 

Asiakastietojärjestelmätoimintojen ja virka-apupyyntötoiminnon kehittämistä kenttäjärjestelmään suunnitellaan niin ikään yhteistyössä sosiaali- ja kriisipäivystysten substanssiasiantuntijoiden kanssa. Suunnittelussa hyödynnetään myös THL:n sosiaalihuollon tieto ja tiedonhallinta tiimin asiantuntemusta.

Yhteistyökumppanit

  • Hyvinvointialueet
  • KEJO-hanke
  • Sosiaali- ja kriisipäivystykset
  • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
  • Yhteistoimintalueet

Rahoitus

STM

Yhteystiedot

Johanna Virtanen
erikoissuunnittelija, projektipäällikkö
puh. 029 524 7214
sähköposti: [email protected]
kejosos(at)thl.fi

Jussi Lehto
erityisasiantuntija
sähköposti: [email protected]

MUUALLA PALVELUSSA