Koronaepidemian vaikutukset ulkomailla syntyneiden hyvinvointiin (MigCOVID)

Sinisävyinen kuva maapallosta, josta säteilee eri suuntiin valoviivoja.

 

Kesto:

1.7.2020–31.12.2021

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

MigCOVID tutkimuksessa selvitettiin koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoittamistoimien vaikutusta ulkomailla syntyneiden arkeen, terveyteen, elämänlaatuun ja mielialaan sekä kokemuksiin palveluiden käytöstä.

Tutkimuksen tulosten mukaan maahan muuttaneet kokivat terveytensä ja elämänlaatunsa koko väestöä heikommaksi koronaepidemian aikana. He kokivat myös enemmän psyykkistä kuormittuneisuutta kuin koko väestö. Maahan muuttaneiden keskuudessa epidemian aiheuttamat huolet, lisääntynyt yksinäisyys ja univaikeudet sekä vähentynyt toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan olivat yleisempiä kuin koko väestössä keskimäärin.

Tutkimuksesta saatu tieto auttaa arvioimaan koronaepidemian yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tulosten pohjalta voidaan kehittää palveluita, jotka tukevat väestön terveyttä ja hyvinvointia koronaepidemian aikana ja sen jälkeen.

Toteutus

MigCOVID -tutkimuksen aineisto kerättiin lokakuun 2020 ja helmikuun 2021 välillä Covid-19-epidemian toisen aallon aikaan.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 3 668 henkilöä, jotka olivat 20–66-vuotiaita.

Tutkimus toteutettiin kyselynä väestörekisteristä satunnaisesti valituille ulkomailla syntyneille henkilöille, jotka osallistuivat vuosina 2018–2019 toteutettuun FinMonik-tutkimukseen. Lisäksi aineistoa täydennettiin somalialaistaustaisten lisäotoksella.

Tutustu tutkimuksen tuloksiin ja monikielisiin tiivistelmiin Julkaisut ja tutkimus -sivulla.
MigCOVID -hankkeen julkaisut ja tutkimus

Rahoitus

Tutkimus rahoitettiin eduskunnan COVID-19-tutkimukseen myöntämästä lisäbudjetista.

Yhteystiedot

Natalia Skogberg
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7916
sähköposti: [email protected]

Anu Castaneda
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7848
sähköposti: [email protected]

Sara Austero
Projektisuunnittelija
p. 029 524 6153
sähköposti: [email protected]