Lasten lihavuuden ehkäisy - pohjoismainen yhteistyöverkosto (PromoKids)

Kesto:

1.1.2018–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

PromoKids on pohjoismainen yhteistyöverkosto lasten terveyden edistämiseksi ja lihavuuden ehkäisemiseksi.

Tavoitteet

  • Vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja verkostoitumista lasten terveyden edistämiseksi ja lihavuuden ehkäisemiseksi.
  • Levittää ja ottaa käyttöön hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä.
  • Tehostaa lasten terveyden edistämistä ja lihavuuden ehkäisyä Pohjoismaissa huomioiden varhainen ennaltaehkäisy, eri toimijoiden roolit sekä elinympäristöt ja yhteisöt.
  • Jakaa hyviä käytäntöjä kansainvälisten (WHO, EU, Pohjoismaat) linjausten ja suositusten toimeenpanemiseksi.
  • Jakaa kokemuksia pohjoismaisten ravitsemussuositusten käyttöönottamiseksi kansallisesti, esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja muun lasten ruokaympäristön kehittämiseen.
  • Yhdenmukaistaa lasten ylipainon ja lihavuuden yleisyyden seurantaa.
  • Yhdenmukaistaa käytäntöjä ja politiikkatoimia nykyistä terveellisempien elintarvike- ja juomavalikoimien kehittämiseksi sekä suojella lapsia epäterveelliseltä markkinoinnilta.

Yhteistyökumppanit

Pohjoismainen asiantuntijaverkosto

Rahoitus

  • Pohjoismaiden ministerineuvosto
  • Pohjoismainen ravitsemus-, elintarvike- ja toksikologiatyöryhmä (NKMT)

Yhteystiedot

Päivi Mäki
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8612
sähköposti: [email protected]

Heli Kuusipalo
johtava asiantuntija
puh. 029 524 6747
sähköposti: [email protected]