Luontoaskel hyvinvointiin

Lapset leikkivät syksyisessä metsässä

Kesto:

1.6.2018-31.12.2020

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikkö

Muualla verkossa:

Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeessa yhdistetään terveyttä edistävä ravitsemus, liikunta, luontokontaktit ja kiertotalous varhaiskasvatuksessa.

Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli

Hankkeen lopputuloksena syntyi Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli, joka tukee konkreettisesti päiväkotien kestävän kehityksen työtä. Toimintamalli tukee varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista oppimista. 
Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli 
Luontoaskel hyvinvointiin -tutkimusraportti. THL, SYKE, Luke, Sitra, MMM, joulukuu 2019.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea kiertotaloutta ja lisätä terveydelle edullista mikrobistoa lasten elimistössä

 • uudistamalla syömistä ja ruokakasvatusta kokonaisvaltaisesti
 • tarjoamalla lapsille monipuolisia luontokontakteja ja positiivisia luontoelämyksiä
 • minimoimalla ruokahävikkiä ja edistämällä jätteiden paikallista hyödyntämistä

Hanke pyrkii merkittävään asenteiden ja käyttäytymisen muutokseen ja sen avulla kaupungistumisen aiheuttamien terveys- ja hyvinvointiuhkien pienentämiseen.

Hankkeen tuotoksena syntyy kokonaisvaltainen Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli päiväkoteihin.

Toteutus

Hankkeessa on mukana yhdeksän päiväkotia Helsingistä, Oulusta, Lappeenrannasta ja Jyväskylästä.  Luontoaskel – hanke muuttaa lasten arkea kokeilupäiväkodeissa. Lapset saavat monipuolisia kontakteja luontoon ja he tutustuvat kasvis-, marja- ja hedelmäpainotteiseen ruokavalioon kaikilla aisteilla. Lihan osuutta vähennetään päiväkotien aterioilla. Kiertotalouden periaatteet kuten ruokahävikin pieneneminen, viljelylaarien käyttö ja kompostointi ovat tärkeä osa toimintamallia.

Hankkeessa pyritään vähentämään päiväkotien ruokahävikkiä kehittämällä esimerkiksi ruokalistoja ja ruoanjakelu- ja -tarjontatapoja, päiväkotien ruokapalveluiden ja henkilökunnan kanssa. Lapsen luontokontakteja, luonnossa liikkumista ja ruokavaliota sekä päiväkotihenkilöstön tietoja, taitoja ja asenteiden/käsitysten ja käytäntöjen muutoksia seurataan. Päiväkotien ruokahävikkiä ja siihen liittyvää kustannussäästöä mitataan. Lisäksi osalta lapsista otetaan iholta sivelynäytteet mikrobiston muutosten arvioimiseksi.

Hanke perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) varhaiskasvatuksen ruokasuositukseen.
Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, VRN ja THL 2018

Yhteistyökumppanit

Konsortio:

 • Luonnonvarakeskus (LUKE)
 • Suomen Ympäristökeskus (SYKE)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Muut yhteistyökumppanit:

 • Allergiaohjelma
 • Ammattikeittiöosaajat RY
 • Maa- ja kotitalousnaisten keskus (MKN) ja MKN:n piiri/ProAgria keskuksia (Etelä-Suomi, Keski-Suomi, Oulu)
 • Ruokakulttuurikeskus Ruukku RY
 • Sydänliitto
 • Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN)
 • World Wide Fund for Nature (WWF)

Rahoitus

 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • Maa- ja metsätalousministeriö

Yhteystiedot

Heli Kuusipalo
hankepäällikkö, erikoistutkija
THL
[email protected]

Hankesivun kuva: iStock.com/ArtMarie

Kasvisten syönti ja luontokontaktit lisääntyvät, ruokahävikki pienenee – uusi toimintamalli päiväkoteihin (THL tiedote, 5.12.2019)

Luontoaskel-video julkaistu (12.4.2019)

Anni Kivelä, Heli Kuusipalo, Susanna Raulio: Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen terveys kulkevat käsi kädessä (THL blogi, 20.3.2019) 

Terve suhde luontoon ja kiertotalous osaksi päiväkotien ja lapsiperheiden arkea (THL tiedote, 10.10.2018)