Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla

Kesto:

1.1.2021 - 31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Kehittäminen ja ohjaus

Muualla verkossa:

Hanke edistää opiskeluun, terveydenhuoltoon ja lainsäädäntöön liittyvää tiedonvaihtoa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä tiedonvaihtoa luomalla tiedonvaihdon malli ja hyviä käytäntöjä. Tarkoituksena on kehittää toimivia ja pysyviä ratkaisuja viranomaisten väliseen rajat ylittävään tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön.

Toteutus

Hankkeen vetovastuu on Digi- ja väestötietovirastolla (DVV). Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä työpakeitesta vastaavien hallinnonalojen ministeriöiden ja virastojen kanssa. 

Hankkeen työpaketteja ovat:

  • Rajat ylittävään opiskeluun liittyviä palveluita tukeva tiedonvaihto
  • Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen (sähköinen lääkemääräys) ja palveluja tukeva tiedonvaihto (potilasyhteenveto)
  • Pohjoismaiden ja Baltian maiden säädöstietokantojen yhteinen hakuliittymä.

Yhteistyökumppanit

THL:n lisäksi mukana ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, ulkoministeriö, valtiovarainministeriö, DVV ja Opetushallitus.

Rahoitus

Pohjoismaiden ministerineuvosto

Yhteystiedot

Minna Sinkkonen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7032
sähköposti: [email protected]

Sirje Vaittinen
projektikoordinaattori
puh. 029 524 7033
sähköposti: [email protected]