Maintenance and Continuous Development of Existing Services under MyHealth@EU infrastructure in Finland (MaCoDeExSe)

Kesto:

1.1.2024 - 31.12.2026

Vastuuyksikkö:

Tieto ja tiedon-hallinnan ohjaus

Muualla verkossa:

Suomi on mukana yhdessä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa kehittämässä rajat ylittäviä terveyspalveluita Euroopassa. EU-maat voivat välittää terveystietoja turvallisesti ja tehokkaasti terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin (MyHealth@EU) avulla. Tämä järjestelmä takaa EU-kansalaisten hoidon jatkuvuuden heidän liikkuessaan rajojen yli. Kansalaiset voivat helposti tunnistaa saatavilla olevat palvelut MyHealth@EU-tunnuksesta (Minun terveyteni @ EU).

Suomessa rajat ylittävistä terveyspalveluista on otettu käyttöön sähköinen lääkemääräys ja sähköinen lääketoimitus. Vuoden 2024 aikana käyttöön otetaan sähköinen potilastietojen yhteenveto.

Tavoitteet

MaCoDeExSe -projektin rahoituksella vahvistetaan Suomessa tuotannossa olevien rajat ylittävien terveyspalveluiden ylläpitoa. eHDSI (MyHealth@EU) infrastruktuurin kehitysvaiheet vaativat muutoksia tuotannossa oleviin palveluihin. Myös uusien jäsenmaiden mukaan tulo palveluiden piiriin edellyttää Suomessa erilaista testaus- ja validointityötä. Käytettävien koodistojen yhteentoimivuus, vastaavuksien yhdistäminen ja käännökset tarvitsevat ylläpitoa.

Toteutus

Projektin toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kansaneläkelaitos (Kela). THL vastaa palvelujen semanttisesta yhteentoimivuudesta sekä määräyksistä ja olennaisista vaatimuksista, jotka kohdistuvat potilastietojärjestelmiin. Kela vastaa palvelujen teknisestä yhteentoimivuudesta ja toimii palvelun kansallisena yhteyspisteenä (NCPeH, National Contact Point of eHealth).

Yhteistyökumppanit

Kansaneläkelaitos

Rahoitus

EU4H (Work Prgramm 2022), THL ja Kela

Yhteystiedot

Heidi Peltotalo
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7340
[email protected]