Mielenterveyskuntoutujan asumisen tukeminen, tavoitteena itsenäisyys (MATTI)

Kesto:

1.4.2013 - 2025

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

MATTI-hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen oloihin sopiva kuntoutusmalli, joka tukisi vaikeista mielenterveysongelmista kärsivien itsenäistä asumista. Toinen hankkeen tavoitteista on selvittää tuetun asumispalvelun piirissä olevien mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä. 

MATTI-kuntoutusmalli itsenäistä asumista tukemaan

Hankkeessa kehitetään psykososiaalista MATTI-kuntoutusmallia. Kuntoutusmallissa skitsofrenialle ominaisten, vaikeasti kuntoutettavien neuropsykiatristen oireiden aiheuttamia toimintakykypuutteita kierretään korvaavien toimintamallien ja apuvälineiden avulla. 

MATTI-kuntoutusmallin arviointitutkimus

Hankkeessa tutkitaan myös MATTI-kuntoutusmallin hyötyjä ja tehokkuutta.   

Mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn selvittäminen

MATTI-hankkeessa selvitetään tuetun asumispalvelun piirissä olevien mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä sekä sitä, miksi mielenterveyskuntoutujat asuvat tuetun asumispalvelun piirissä ja miten he etenevät sieltä kohti itsenäistä asumista.