Mielenterveyttä maahantuloon: Maahan tulevien psykoedukaatio ja mielenterveyden tukeminen (TUULI)

Tuuli-hankkeen tunnuskuva. Punainen leija sinisellä taivaalla.

 

Kesto:

01.10.2019 – 30.09.2022

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

TUULI-hankkeessa tuotettiin monikielistä psykoedukatiivista sekä mielenterveyttä seulovaa ja tukevaa materiaalia maahan saapuneille pakolaisille.

Hankkeessa tuotetut videot Thl.fi-sivustolla:
Mielenterveyttä maahantuloon – videosarja pakolaiselle (Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivusto)

Tavoitteet

THL:n toteuttamien väestötutkimusten perusteella tiedetään, että Suomen pakolaistaustaisella väestöllä esiintyy enemmän mielenterveysongelmia kuin koko Suomen väestössä. Maahan saapumisen vaihe on keskeinen kohta vaikuttaa maahan saapuvan henkilön käsityksiin mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hankkeessa tuotettiin korkeatasoista, pääasiassa videopohjaista psykoedukatiivista materiaalia maahan tuleville pakolaisille mielenterveyden eri teemoista.

Toteutus

Hankkeen lähtökohtana oli, että psykoedukatiiviset materiaalit tuotetaan yhteiskehittämisprosessina hankekumppaneiden ja kohderyhmän kanssa. Materiaaleissa on huomioitu kulttuurisensitiivisyys siten, että ne ovat puhuttelevia loppukäyttäjiensä näkökulmasta. Hankekumppaneiden avulla toteutettiin materiaalin pilotointia ja levitystä.

Yhteistyökumppanit

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Maahanmuuttovirasto
 • Helsingin poliisilaitos
 • Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin Lasten ja nuorten oikeuspsykologian työryhmä
 • Helsingin kaupunki
 • Kuopion kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry
 • Psykotraumatologian keskus 
 • ​Mieli Suomen Mielenterveys ry

Rahoitus

Hanketta rahoitti Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF -rahasto, EU).

Yhteystiedot

Antti Klemettilä
projektipäällikkö
puh. 029 524 7398
[email protected]

Anu Castaneda
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7848
[email protected]