Mental hälsa för nyanlända: Psykoedukation och stöd för mental hälsa för nyanlända (TUULI)

TUULI projeckt bild - en röd drake på himlen.

 

Projektperiod:

01.10.2019–30.06.2022

Organisationsenhet:

Jämlikhet

På andra webbplatser:

TUULI-projektet producerade psykoedukativa material och samt material som utvärderar och stöder mental hälsa på olika språk.
Titta på videor (på finska, arabiska, dari, engelska, ukrainska, ryska) (Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivusto)

Målsättningar

På basen av tidigare forskning utförd av THL kan det konstateras att befolkning med flyktingbakgrund har mer mental hälsoproblem än den övriga befolkningen i Finland. Då en person med flyktingbakgrund anländer i Finland är det ett bra läge att påverka hens uppfattningar om mental hälsa och de faktorer som påverkar den mentala hälsan. I projektet producerades högklassikt, huvudsakligen videobaserat psykoedukativt material för nyanlända flyktingar om olika tema kring mental hälsa.

Förverkligande

Projektets utgångspunkt var att det psykoedukativa materialet skapas i samarbete med projektets samarbetsparter och målgruppen. Materialet görs kultursensitivt, så att det tilltalar slutanvändarna. Materialet prövas och utvärderas samt sprids via samarbetsparter.

Samarbetsparter

 • Arbets- och näringsministeriet
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Migrationsverket
 • Polisinrättningen i Helsingfors
 • Helsingfors Universitet och Åbo Akademi Rättspsykologiska enheten för barn och unga
 • Helsingfors stad
 • Kuopio stad
 • Tammerfors stad
 • Sydvästra-Finlands mentalhälsoförening rf
 • Centret för psykotraumatologi
 • Psykisk hälsa Finland rf

Finansiering

Projektet finansierades av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF)

Kontaktuppgifter

Antti Klemettilä
projektledare
tel. 029 524 7398
[email protected]

Anu Castaneda
Forskingschef
puh. 029 524 7848
[email protected]

Finansierad av

EU Asyl- migrations- och integrationsfonden's logo