Monitieteisen lastensuojelututkimuksen kansallinen asiantuntijaryhmä

Kesto:

01.01.2016–31.12.2020

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointiosasto/Lapset, nuoret, perheet -yksikkö

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Tavoitteena on

 • edistää tutkimusta, joka kohdentuu lapsiin kasvuympäristöissään ja elinoloissaan, joissa hyvinvoinnin ja eriarvioistumisen uhat ovat suurimmat,
 • koota tutkimusta, tehostaa viestintää, välittää tuloksia toiminnan kehittämisen tueksi sekä
 • vahvistaa monitieteistä yhteistyötä sekä luoda toimintaan rakenne ja resurssit.

Hanke tähtää pysyvään toimintaan, jossa luodaan yhteistyöverkostoja ja käynnistetään rahoitushakuja ja tutkimusta.

Toteutus

 • Strategisille painopistealueille muodostetaan työryhmiä, valmistellaan tutkimussuunnitelmia ja hankehakuja.
 • HyödynnetäänTHL:n ja muiden tutkimuskumppaneiden aineistoja.
 • Osallistutaan tieteellisille päiville ja järjestetään niitä yhteistyössä eri tieteenalojen kanssa
 • Viritellään uudenlaista yhteiskirjoittamista ja vaikuttamista.
 • Tiedotetaan hankesivuilla toiminnasta ja tutkimuksesta.

Yhteistyökumppanit

 • Yliopistot ja niiden eri tiedekunnat
 • Nuorisotutkimusverkosto
 • Ammattikorkeakoulujen lastensuojeluverkosto
 • Hallituksen kärkihanke/LAPE-muutosohjelma
 • Kansaneläkelaitoksen tutkimusyksikkö
 • Lastensuojelun keskusliitto/ITLA
 • Sitra
 • Kuntaliitto
 • Lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • Sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto
 • VNK strategiayksikkö
 • THL ja sen eri osastot

Rahoitus

THL ja monitoimijainen tutkimus- ja kehittämisverkosto omalla työpanoksella.

Yhteystiedot

Tarja Heino
Tutkimusprofessori
puh. 029 5247245
[email protected]