Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 2016 - 2018

Mies ja nainen käyttävät tablettitietokonetta.

Kesto:

2016–2018

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Muualla verkossa:

OTE-kärkihankkeen tavoitteena oli, että osatyökykyiset etenevät työllistymispolullaan: pääsevät työhön, koulutukseen, kuntoutukseen tai saavat työllistymistä edistäviä palveluita tarpeidensa mukaan. 

Osatyökykyisille yhdenvertaiset mahdollisuudet työelämään

On todettu, että osatyökykyiset henkilöt eivät ole saaneet aikaisemmin riittävästi tukea palveluista eikä palveluita ole tarjottu aina oikea-aikaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön OTE-kärkihankkeessa tavoiteltiin muutosta tähän. 

Kärkihankkeen päätoimenpiteet jakautuivat kahdeksaan projektiin:

  • OSKU-ohjelman suositukset
  • Koulutuksella muutokseen
  • Vammaisten yrittäjyys
  • Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen
  • Rekrytointikynnyksen madaltaminen
  • Tieto helposti verkosta
  • Polut hoitoon ja kuntoutukseen
  • Kannustinloukut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen osaprojektia. Polut hoitoon ja kuntoutukseen osaprojektin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.  

Osatyökykyiset ovat työmarkkinoilla haavoittuvassa asemassa

Osatyökykyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on osittainen työkyky. Työkyky on yksilöllistä ja voi vaihdella ollen tilapäistä. Työkyky voi olla alentunut esimerkiksi vamman tai  pitkäaikaissairauden vuoksi. Työkyky on voinut alentua myös pitkän työttömyyden tai elämänkriisin aikana. 

Suomessa 1,9 miljoonalla työikäisellä on jokin sairaus tai vamma. Heistä noin 600 000 kokee, että sairaus tai vamma vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa työllistyä tai jatkaa nykyisessä työssä. Osatyökykyisellä on kasvanut riski jäädä työttömäksi tai työllistyä lainkaan. Lisäksi töihin palaaminen voi olla vaikeaa. 

STM:n logo.

Hallituksen kärkihanke -leima.

 

Osatyökykyisille tie työelämään -logo.