Päihteet Mielessä – palveluintegraatio ja päihdeongelmien paikallinen määrittely

Kesto:

1.9.2011–31.12.2014

Vastuuyksikkö:

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Muualla verkossa:

Päihteet Mielessä oli vertaileva tutkimus päihde- ja mielenterveyspalveluiden integraation vaikutuksista päihdeongelmaisten hoitoon. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten integraation eri muodot ja aste vaikuttavat päihdeongelmien määrittelyyn sekä hoidon laatuun, saatavuuteen ja kustannuksiin.

Tutkimus toteutettiin vertailemalla kahdeksaa yli 30 000 asukkaan kuntaa. Tutkimuskunnat olivat Espoo, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, Kotka, Lahti, Vaasa ja Vantaa. Analyysissa hyödynnettiin rekisteri-, asiakirja- ja haastatteluaineistoja. Hanke käynnistyi 1.9.2011 ja päättyi 31.12.2014.

Integraation vaikutukset päihdehuoltoon?

Suomessa meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on johtanut palvelujärjestelmien uudelleenorganisointiin. Kustannustehokkuuteen ja toimivuuteen haetaan ratkaisuja muun muassa eri palvelujen integraatiosta. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiota on vauhdittanut kansallinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma toimenpide-ehdotuksineen.

Kansainvälisen tutkimuksen näyttö integroitujen päihde- ja mielenterveyspalveluiden vaikuttavuudesta ei ole ristiriidatonta. Suomalainen palvelukenttä tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutkia integraation vaikutuksia, sillä päihdeongelmaisille tarkoitettuja palveluita järjestetään paikallisesti monin eri tavoin.

Hankkeen rahoitus ja yhteistyötahot

Päihteet Mielessä -tutkimuksen rahoittivat Suomen Akatemia ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tutkimuksen kansainväliseen asiantuntijaryhmään kuuluivat:

  • Prof. Thomas Babor, Univ. of Connecticut, USA
  • Prof. Lena Lundgren, Boston Univ., USA
  • Ass. prof. Sverre Nesvåg, Norwegian Centre for Addiction Research, Oslo
  • Head of Alcohol and Drug Research Unit  Pia Rosenqvist, Nordic Centre for Welfare and Social Issues Finland, Helsinki
  • Senior Scientist Brian Rush, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada.

Hanke toimi yhteistyössä myös A-klinikkasäätiön kanssa.

Päihteet Mielessä -hankkeen esite (pdf 1,38 Mt)