Pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveystyön kehittäminen PALOMA-hankkeissa

Kesto:

01.01.2016–31.12.2022

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

THL on kehittänyt pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveystyötä Suomessa kolmessa PALOMA-hankkeessa:

  • Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke (PALOMA), 2016–2018
  • Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen levittäminen (PALOMA2) 2019–2021
  • Valtakunnallisen PALOMA-osaamiskeskuksen vahvistaminen ja laajentaminen pakolaisten mielenterveyden tukemiseksi (PALOMA3), 2022

Ensimmäisessä PALOMA-hankkeessa tunnistettiin Suomessa vallitsevia pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveystyöhön liittyviä puutteita, esteitä ja tarpeita sekä hyviä käytäntöjä. Tavoitteena oli rakentaa valtakunnallinen toimintamalli pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista Suomeen tulleiden mielenterveystyöhön. 

Hankkeessa julkaistiin PALOMA-käsikirja, jonka kirjoittamiseen osallistui suuri joukko alan asiantuntijoita. Päättäjille, esihenkilöille ja ammattilaisille tarkoitettu käsikirja sisältää tietoa sekä eri aloille kohdennettuja suosituksia ja työkaluja pakolaistaustaisten asiakkaiden mielenterveyden edistämiseksi. Kirjan pohjalta tuotettiin maksuton, laaja verkkokoulutus, PALOMA-koulutus.
PALOMA-käsikirja
PALOMA-koulutus (Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivusto)

Yksi käsikirjan keskeisimmistä suosituksista oli valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveystyön vahvistamiseksi. Tähän tarpeeseen vastattiin perustamalla PALOMA-osaamiskeskus osana PALOMA2-hanketta. Vuoden 2022 aikana PALOMA3-hankkeessa vahvistettiin ja laajennettiin osaamiskeskuksen toimintaa kehittämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

PALOMA-osaamiskeskus on nyt pysyvä rakenne, jota THL koordinoi. Kaikki PALOMA-hankkeissa tuotettu materiaali löytyy nyt PALOMA-osken sivulta. Tutustu osaamiskeskuksen toimintaan
PALOMA-osaamiskeskus (Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivusto)

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

PALOMA-hankkeet ovat saaneet rahoitusta Euroopan unionin sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF).

PALOMA-hanketta toteuttivat yhteistyössä THL, Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Suomen mielenterveysseura,   HYKS Psykiatria ja Hämeenlinnan kaupunki.

PALOMA2-hankkeessa vastuuorganisaationa oli THL. Hanketta toteutettiin yhteistyössä kaikkien viiden yliopistosairaalan (TYKS, HYKS, KYS, TAYS, OYS) sekä Mieli ry:n kanssa.

PALOMA3-hankkeen vastuuorganisaationa oli THL. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Helsingin ja Oulun diakonissalaitosten (HDL ja ODL), KYS:n, MIELI ry:n, Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS), Turun yliopistollisen sairaalan (TYKS) kanssa.

Yhteystiedot

Johanna Mäki-Opas
projektipäällikkö
puh. 029 524 7948
[email protected]
PALOMA-osaamiskeskus

Yhteistyössä

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Euroopan unionin tuella.