PALOMA-koulutus

PALOMA-koulutus on maksuton, verkkopohjainen, laaja koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen. Koulutuksen käyttäjiä ovat esimerkiksi oppilaitokset ja niiden opiskelijat, eri alojen ammattilaiset ja organisaatiot, vapaaehtoistyöntekijät, sekä kaikki aihepiiristä kiinnostuneet. Koulutusta voi hyödyntää sekä esimerkiksi työntekijän perehdytyksessä ja koulutuksessa että oppilaitoksen opintokokonaisuutena.

Koulutus rakentuu 16 eri teemaisesta videosta sekä niihin liittyvästä tehtäväpaketista. Videoista ensimmäinen on lyhytdokumenttielokuva Uusi kotimaa, joka kuvaa kotoutumisen ja hyvinvoinnin polkua pakolaistaustaisten suomalaisten itsensä kertomana. Tätä seuraa 15 noin 20 minuutin luentoa, joissa asiantuntijat kertovat pakolaisuuteen liittyvistä ilmiöistä ammattilaisten silmin. Kaikki videot on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Erityisesti oppilaitoskäyttöä ajatellen jokaiseen näistä 16 videosta on liitetty myös oppimistehtävät, joiden myötä muodostuu noin kolmen opintopisteen kokoinen opintokokonaisuus. Kahden opintopisteen lisätehtävällä muodostuu yhteensä noin viiden opintopisteen opintokokonaisuus. Oppilaitokset ja organisaatiot voivat ottaa helposti käyttöönsä joko koko opintokokonaisuuden, tai tarpeen mukaisesti joitain osia siitä.

Koulutus pohjautuu Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (PALOMA) eri alojen ammattilaisille kirjoitettuun laajaan käsikirjaan pakolaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseksi edistämiseksi. PALOMA-koulutus on tuotettu THL:n PALOMA-hankkeen ja työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen yhteistyönä. Hankkeita rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

MISSÄ VOIN SUORITTAA KOULUTUKSEN?

PALOMA-koulutuksen tehtäväpaketti on tarkoitettu oppilaitosten käyttöön. Kysy koulutuksen suorittamisen mahdollisuudesta oman oppilaitoksesi opintoneuvojilta. Huomaathan, ettei THL tarjoa koulutuksen suoritusmahdollisuutta.

Jos olet oppilaitoksen edustaja, ota yhteyttä: [email protected]

Jos olet suorittanut PALOMA-koulutuksen ja haluat antaa palautetta kokemuksistasi, voit käydä täyttämässä palautelomakkeen. Kyselyyn vastaamiseen menee noin viisi minuuttia.
PALOMA-koulutuksen palautelomake

YHTEISTYÖSSÄ

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Euroopan Unionin tuella.

Työ- ja elinkeinoministeriön logo.