Pitkittäistutkimus ehkäisevän toiminnan kustannus-vaikuttavuudesta (Lapset SIB)

Lapset pitävät toisiaan kädestä.

 

Kesto:

1.1.2019 – 31.12.2031

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen

Muualla verkossa:

Lapset SIB on pitkittäistutkimus ehkäisevän toiminnan kustannus-vaikuttavuudesta sekä SIB-mallin soveltuvuudesta kuntien ehkäisevän työn rahoitukseen.

SIB (Social Impact Bond) eli tulosperusteinen rahoitussopimus on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. SIB-malli soveltuu etenkin edistävän ja ehkäisevän toiminnan resursoimiseen ja vaikuttavaan toteutukseen. 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

 • tuottaa tietoa Lapset-SIB:istä rahoitettujen toimintamallien kustannus-vaikuttavuudesta
 • selvittää toiminnan vaikutuksia lasten ja nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin
 • tarkastella Lapset SIB:in soveltuvuutta kuntien ja alueiden ehkäisevän työn rahoitukseen

Toteutus

Tutkimuksessa kerätään tietoja

 • huoltajilta lasten käyttäytymisestä ja tunne-elämästä SDQ-lomakkeella
 • nuorilta hyvinvoinnista ja mielenterveydestä Positiivinen mielenterveys-lomakkeella
 • lapsen, nuoren ja perheen tilanteesta palveluntuottajien (SOS-Lapsikylä, Vamos, Nuorten Ystävät) tekemillä arvioilla
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelujen käytöstä ja niiden kustannuksista (sosiaali- ja terveyspalvelut ja oppimisen tuen palvelut)
 • SIB:stä rahoitettavista palveluista

Aineistoa kerätään lisäksi kaupungin johtamisesta, suunnittelusta ja päätöksenteosta vastaavien henkilöiden haastatteluilla (THL/Tampereen yliopisto). 

Lapset SIB -tutkimuksessa mukana olevat kunnat

 • Helsinki
 • Lohja
 • Hämeenlinna
 • Tampere
 • Jyväskylä
 • Karkkila ja Vihti

Yhteistyökumppanit

Rahoitus

Yhteystiedot

Timo Ståhl
johtava asiantuntija
THL
[email protected]
puh. 029 524 7128

Niina Saukko
tutkimuskoordinaattori
THL
[email protected]
puh. 029 524 7123