Pohjoismainen elintapatutkimus (The Nordic monitoring of Diet, Physical Activity and Overweight NORMO)

Kesto:

01.01.2022–31.12.2025

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pohjoismaisessa elintapatutkimuksessa tarkastellaan väestön elintapoja, kuten ruokatottumuksia, fyysistä aktiivisuutta ja tupakointia sekä ylipainon kehitystä. Tutkimus huomioi myös kestävän kehityksen näkökulman. Kohderyhmänä ovat 18–65-vuotiaat aikuiset sekä 7–12-vuotiaat lapset. Mukana tutkimuksessa ovat on mukana Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti ja Tanska. Tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2011 ja 2014

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja seurata pohjoismaisen väestön terveyskäyttäytymistä, kuten ruokatottumuksia, fyysistä aktiivisuutta ja tupakointia sekä ylipainon kehitystä. Tuloksia vertaillaan suosituksiin ja niistä tehdään maiden välistä vertailua.

Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalista eriarvoisuutta ruokavaliossa, liikunnallisessa aktiivisuudessa, ylipainossa, alkoholinkäytössä sekä tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeiden käytössä Pohjoismaiden väestössä.

Toteutus

Tutkimus toteutetaan haastattelu- ja verkkokyselytutkimuksena vuoden 2024 alkupuolella.

Yhteistyökumppanit

National Food Administration (Ruotsi)

National Food Institute, Technical University of Denmark (koordinaattori, Tanska)

Public Health Institute of Iceland (Islanti)

University of Oslo (Norja)

Rahoitus

Rahoittajana toimii Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Yhteystiedot

Susanna Raulio
Tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8574
[email protected]

Anni Helldan
Kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7522
[email protected]