Psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnalliset haasteet ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (CHAMPS)

Kesto:

1.1.2020 - 31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Hanke laajentaa näkökulman ilmastonmuutoksen suorista terveysvaikutuksista arvioksi sen yhteiskunnallisesta painolastista.

Tavoitteet

  • tutkia ilmaston vaikutusta psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen, sairaspoissaoloihin sekä kuolleisuuteen
  • tutkia väestörakenteen, sosioekonomisten tekijöiden ja terveydentilan osuutta haavoittuvuudessa ja altistumisessa säätilaan liittyville terveysriskeille
  • ennakoida terveydentilan muutoksia ilmastonmuutoksen ja sopeutumisen eri skenaarioissa
  • tunnistaa yhdessä sidosryhmien kanssa sopeutumiskeinot osana laajempia poliittisia tavoitteita.

Toteutus

Hankkeessa analysoidaan ilmastonmuutoksen takia muuttuvan auringon säteilyn aiheuttaman lämpörasituksen vaikutuksia mielenterveyteen ja toimintakykyyn väestötutkimusten ja hoitorekisteritietojen avulla.

Tapaustutkimuksen avulla hankkeessa arvioidaan ilmastonmuutokseen liittyvän sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi tarvittavia keinoja.

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -akatemiaohjelmasta.
Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) 2020–2023 (Suomen Akatemia)

Yhteystiedot

Timo Partonen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 8859
sähköposti: timo.partonen(at)thl.fi