Rahapelikysely

Rahapelikysely 2016 -tutkimuksen tunnuskuva, jossa tiimalasin läpi menossa rahaa.

Kesto:

1.1.2017–31.12.2019

Vastuuyksikkö:

Päihteet ja riippuvuudet

Muualla verkossa:

Suomalainen rahapelijärjestelmä uudistui tammikuussa 2017. Rahapelikysely tarkastelee tämän uudistuksen mahdollisia seurauksia. Tutkimus kartoitti suomalaisten rahapelaamista, rahapelihaittoja ja rahapelien markkinointiin liittyviä näkemyksiä. Tutkimuksessa selvitettiin myös yksinoikeusjärjestelmässä tarjottavien pelaamisen hallinnan välineiden käyttöä.

Rahapelikysely muodostui aikuisväestöön kohdistuvasta väestötutkimuksesta ja Helsingissä toimivan Peliklinikan asiakkailta kerätystä tutkimuksesta. Rahapelikyselyn ensimmäinen vaihe tarkasteli tilannetta vuonna 2016, ennen rahapeliyhteisöiden yhdistymistä. Maaliskuussa 2019 julkaistut raportit vertailevat tilannetta vuosina 2016 ja 2017. 

Tutkimus oli osa laajempaa THL:n tutkimushanketta.

Raporttien julkaisu

Yksinoikeusjärjestelmän muutosta kuvaavat raportit julkistettiin 26. maaliskuuta 2019. 

Anne Salonen ym., Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet kolmessa maakunnassa. Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Raportti 4/2019, THL.

Anne Salonen ym., Peliklinikan asiakkaiden rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet. Rahapelikyselyn 2016–2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa. Raportti 5/2019, THL.