Sisältöä, osaamista ja arvioitua tietoa kuntien elinvoimaisuuteen, hyvinvointi- ja turvallisuustyön uudistamiseen (SOIHTU)

Soutuvene rantakaislikossa

Kesto:

1.1.2017-31.12.2020 Huom. Yhden osatutkimuksen raportointi erikseen.

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö

Hyvinvointi harvaan asutulla maaseudulla

Yhteiskunnalliset muutokset Suomessa vaikuttavat maaseudun tulevaisuuden näkymiin. Kunta-, maakunta- ja sote -uudistuksen myötä kuntien rooli muuttuu 2019. Koska kuntien nykyisistä resursseista noin 60 prosenttia siirtyy maakunnille, on kuntien löydettävä uusia tapoja organisoida olemassa olevat resurssit ja hyödyntää teknologioita elinvoiman, hyvinvoinnin ja työllisyyden varmistamiseksi ja edistämiseksi. Uudessa tilanteessa huolia liittyy erityisesti palvelujen saatavuuteen harvaan asutuilla maaseutualueilla, joissa etäisyydet ovat pitkät.  

Arviointitutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa tutkimuskuntien toimintatavan muutoksista ja toimintatavan muutosten vaikutuksista:

  • palveluiden järjestämiseen 
  • itse palveluihin ja palveluiden saavutettavuuteen 
  • kuntalaisten hyvinvointiin ja osallisuuteen 
  • kuntatalouteen 

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi muutoksen mahdollistajia eli mekanismeja, joiden avulla kunnat ovat onnistuneet tehostamaan ja ylläpitämään palvelutuotantoaan yhteiskunnallisessa murroksessa. 

Mekanismien parempi ymmärtäminen on välttämätöntä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten strategia-, tavoite- ja politiikkaohjelmien laatimisessa.

Tutkimuksen toteuttaa THL:n kuntatyön tutkimukseen ja kehittämiseen perehtynyt tutkijaryhmä. 

Kyseessä on kolmevuotinen tutkimus. Vuodet 2017 ja 2018 ovat aineistonkeruun vuosia. 2019 toteutetaan aineiston analysointi ja vuonna 2020  loppuraportointi.

Yksi osatutkimus eli Pudasjärven kaupungin arviointitulokset raportoidaan erikseen tieteellisinä julkaisuina. 

Tutkimusta rahoittanut Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseudun kehittämisrahasto, Maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet.

SOIHTU-arviointitutkimuksen loppuraportti (THL 2020)

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset (MANE 2020). Harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuus rakentuu yhdessä hyvinvointia edistämällä.

Hakamäki ym. (2022). Tukityöllistäminen interventiona ja sen vaikutus perusterveydenhuollon palvelujen käyttöön.  Sosiaalilääketieteellinen aikauslehti 59: 351–364.