Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio -tutkimuskokonaisuus

Kesto:

15.6.2022–31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Muualla verkossa:

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio -tutkimuskokonaisuuteen kuuluvien hankkeiden avulla tutkitaan ja kehitetään sote-huollon palvelujen yhteentoimivuutta tulevilla hyvinvointialueilla.

Tutkimuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat hankkeet:

 • Iäkkäät sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjät – palvelukokonaisuudet ja palvelujen tarve sekä riittävyys. RAI-vertailukehittämisen tutkimushankkeen osahanke.
  Yhteyshenkilö: Mari Aaltonen, mari.s.aaltonen(at)thl.fi
 • Nuorten palvelut tienhaarassa – kartoitus nuorten sotepalvelujen haasteista hyvinvointialueilla 
  Yhteyshenkilö: Sakari Karvonen
 • Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa
  Yhteyshenkilö: Minna Kivipelto
 • Äitiyshuollon integraatio sote-integraatiossa
  Yhteyshenkilö: Reija Klemetti
 • Monialaisten palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen toteutuminen hyvinvointialueilla 
  Yhteyshenkilö: Juha Koivisto
 • Nuorten vaikuttavien psykososiaalisten interventioiden tarjoaminen kouluympäristössä
  Yhteyshenkilö: Outi Linnaranta
 • Työterveyshuollon palveluiden käyttö työikäisten terveydenhuollon palvelukokonaisuudessa 
  Yhteyshenkilö: Markku Satokangas
 • Häiriökysyntä terveyspalveluissa – sote-integraation vaikutusmahdollisuudet
  Yhteyshenkilö: Tiina Laatikainen
 • Yhteiset asiakkaat hyvinvointialueella – lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö 
  Yhteyshenkilö: Johanna Lammi-Taskula
 • Rekisteritutkimus integraation toteutumisesta ja vaikutuksista hyvinvointialueilla
  Yhteyshenkilö: Ismo Linnosmaa
 • Vammaisuus hyvinvointialueiden suunnitelmissa ja rakenteissa 
  Yhteyshenkilö: Päivi Nurmi-Koikkalainen
 • Palveluintegraation mittaaminen
  Yhteyshenkilö: Timo Sinervo
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteen toimivuus – esimerkkinä ammattilaisten väliset yhteydet ja yhteistyöverkostot sote-keskusten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluissa 
  Yhteyshenkilö: Timo Sinervo
 • Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden palveluiden järjestäminen hyvinvointialueilla – palveluiden integraatio ja sen johtaminen
  Yhteyshenkilö: Liina-Kaisa Tynkkynen

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Tavoitteet

Tutkimuskokonaisuuden tavoitteena on tuottaa tietoa sote-huollon integraatiosta eli eri osa-alueiden yhteentoimivuudesta erityisesti seuraavista näkökulmista: 

 • integraation vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
 • hyvinvointialueiden organisoituminen ja integraation johtaminen 
 • sote-huollon palvelujen, pelastuslaitoksen ja muiden eri tasojen palveluiden yhteentoimivuus ja yhteistyö
 • tiedonkulku ja tiedon hyödyntäminen  
 • integraatio erityisesti paljon palveluita tarvitsevien kohdalla 
 • asiakkaiden kokemukset.

Toteutus

THL tukee hankkeiden avulla sote-huollon palvelujen yhteensovittamista kokonaisuuksiksi hyvinvointialueilla. THL auttaa hyvinvointialueita toteuttamaan integraatiota ja

 • tunnistamaan laaja-alaisesti palveluja tarvitsevia asiakasryhmiä
 • yhteensovittamaan palveluja ja määrittämään palveluketjuja ja kokonaisuuksia 
 • yhteensovittamaan sote-huollon palveluja hyvinvointialueen muiden palvelujen kanssa
 • yhteensovittamaan palveluja muiden hyvinvointialueiden, kunnan ja valtion palvelujen kanssa
 • hyödyntämään asiakasta koskevaa tietoa eri tuottajien välillä.

Yhteistyökumppanit

 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Metropolia
 • Itla
 • Kela
 • Kuntaliitto
 • Nuorisotutkimusverkosto
 • Työterveyslaitos

Rahoitus

STM

Yhteystiedot

Tietoa tutkimuskokonaisuudesta:

Tuukka Tammi
tutkimusohjelmajohtaja
[email protected]