Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP)

Rakennustyöntekijä rakennustyömaalla.

Kesto:

1.4.2017–31.3.2020

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Hankkeesta

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen tavoitteena oli lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville julkisten hankintojen avulla.

SIEPP-hankkeessa olivat mukana THL, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki. Kansainvälisen yhteistyön pääkumppani oli Ruotsin kansallinen hankintaviranomainen Upphandlingsmyndigheten kumppaneineen.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto osana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

SIEPP-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin kaupunkien pilottihankintoja, joihin sovellettiin työllistämisehtoa. Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppanina toimivaa yritystä työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä (esim. pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, nuoret).

SIEPP-hanketta edelsi THL:n koordinoima Hankinnoista duunia! -hanke (HANDU). Hanketta rahoitti vuosina 2015-2017 Euroopan sosiaalirahasto. HANDU-hankkeen kumppanikaupungit olivat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Oulu.

Lisätietoja

Veera Laurila
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 6644
[email protected]