SOSKU kehittää sosiaalista kuntoutusta

Kasvi nousee maasta vaihe vaiheelta

 

Kesto:

1.4.2015–31.12.2018

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU)
sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat ideoivat, luovat,
kehittävät ja testaavat yhdessä sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja.

Tutkimus ja koulutus tukevat kehittämistyötä.

SOSKU-hanketta toteuttavat

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)
 • Jyväskylän kaupunki
 • Järvenpään kaupunki
 • Kuntoutussäätiö
 • Laukaan kunta
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Rovaniemen kaupunki
 • Seinäjoen kaupunki
 • Vantaan kaupunki.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat.

SOSKU-hankkeen esite (pdf 61 kt)

Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) logot

14.12.2018

Suositus työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisen laatukriteereiksi
Laatukriteerien tarkoituksena on edistää sosiaalisessa kuntoutuksessa tavoiteltavien tulosten ja vaikutusten saavuttamista. Ne auttavat myös selkeyttämään ja tekemään näkyväksi sosiaalisen kuntoutuksen asemaa ja tehtävää osana sosiaalihuollon palveluita.
Tutustu Laatukriteereihin

12.12.2018

Sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittäminen työntekijöiden ja johdon näkökulmasta -julkaisu
Raportissa kuvataan yhteiskehittämisen ammatillisuudessa sekä johtamisessa käynnistämiä muutoksia kolmesta eri näkökulmasta.
Tutustu julkaisuun