Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma (Toivo)

Kesto:

2020–30.4.2023

Vastuuyksikkö:

Tietopalvelut-osasto

Muualla verkossa:

Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa (Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma) suunniteltiin ja toteutettiin tiedolla johtamisen käytäntöjä, menetelmiä ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen hyvinvointialueilla ja kansallisessa viranomaistyössä. 

Toivo-ohjelma toteutettiin THL:n, Kelan, Valviran ja DigiFinland Oy:n yhteistyönä. Se on Suomen historian suurimpia ponnistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis-, valvonta- ja arviointitoiminnan uudistamiseksi.  

Toivo-ohjelma oli osa sote-rakenneuudistusta ja sitä toteutettiin vuosina 2020–2023.

Toivo-ohjelmaa toteutettiin Virta- ja Valtava-hankkeissa

Toivo-ohjelmaa päättyi 30.4.2023. Sitä toteutettiin kahdessa hankkeessa. 

Virta-hankkeessa mahdollistettiin tiedolla johtaminen hyvinvointialueilla ja parannettiin sote-organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä. Lisäksi Virta-hankkeessa edistettiin hyvinvointialueiden ja kansallisessa arvioinnissa ja ohjauksessa käytettävän tietosisällön yhtenäisyyttä. Hanketta koordinoi DigiFinland Oy.

Valtava-hankkeessa uudistettiin kansallista sote-tietotuotantoa palvelemaan viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus-, ja valvontatehtäviä. Tavoitteena oli mahdollistaa järjestämislain 30§ (Järjestämislaki 612/2021) mukaiset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arviot uudistetun tietopohjan (Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo eli KUVA-mittaristo) avulla.

Hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli varmistaa, että hyvinvointialueiden vähimmäistietoon perustuvassa tiedolla johtamisessa ja viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus ja valvontatyössä hyödynnetään riittävän yhtenäistä tietopohjaa.

Valtava-hankkeen tuloksena kansallinen sote-tietopohja laajeni  ja tiedon harmonisoinnin ansiosta kansallisesti hyödynnettävä sote-tieto on yhtenäistä ja vertailukelpoista.

Valtava-hankkeen projekteista vastasivat THL, Kela ja Valvira.

THL:n rooli Valtava-hankkeessa

THL vastasi Valtava-hankkeessa olemassa olevien tietotuotantolinjojen kehittämisestä sekä uusien kansallisten tietotuotantolinjojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi THL vastasi sote-tiedon tietomäärittelyistä, kuten tietosisältöjen ja tietorakenteiden harmonisoinnista ja kansallisesta kehittämisestä THL:lle lailla asetetun tehtävän mukaisesti.

Olemassa olevia, kehitettäviä tietotuotantolinjoja olivat perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tiedot ja vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen ja kotihoidon saatavuuden tiedot. Valtavassa kehitettiin myös tietopohjaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan tarpeisiin. Tulevaisuudessa valvonnan tuottama tieto on myös muiden viranomaisten hyödynnettävissä.

Lisäksi THL käynnisti kokonaan uusia tietotuotantolinjoja, jotka laajensivat käytettävissä olevaa sote-tietopohjaa merkittävästi. Uusia tietotuotantolinjoja tulevaisuudessa tulee olemaan: sosiaalihuollon asiakkuustiedot, ensihoitopalvelun tiedot, yhdistetty talous-, toiminta-, ja henkilöstötietokanta sekä Kanta-Potilastiedon arkistosta saatavat laboratoriotiedot diabeteksen, tartuntatauti- ja hiv-laaturekisterin osalta.

Lue lisää tiedolla johtamisesta (soteuudistus.fi)

Toteuttajaorganisaatiot

  • sosiaali- ja terveysministeriö
  • Kela
  • Valvira
  • DigiFinland Oy

Rahoitus

Valtiovarainministeriö

Yhteystiedot

Inari Otonkoski
erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto
sosiaali- ja terveysministeriö
p. 02951 63767
[email protected]

Niina Haake
hankejohtaja, Valtava-hanke
THL
p. 029 524 7223
[email protected]

Elina Välikangas
hankepäällikkö, Virta-hanke
DigiFinland Oy
p. 050 517 4417
[email protected]

Yhdenvertaiset ja vaikuttavat sote-palvelut turvataan tiedon avulla

Katso, miten tietoa hyödynnetään sote-palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä hyvinvointialueella sekä miten viranomaiset arvioivat, valvovat ja ohjaavat sote-palvelujärjestelmää tiedon avulla. 

Toivo-ohjelman infopakettiin Työkaluja sote-tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen on koottu tuotoksia ja materiaaleja sote-alalla työskenteleville asiantuntijoille, jotka tuottavat, käsittelevät tai hyödyntävät sote-tietoa. 

Tutustu infopakettiin tästä.