Programmet för verkställande av ledning, handledning och övervakning med social- och hälsovårdsuppgifter (Toivo)

Projektperiod:

2020–2023

Organisationsenhet:

Informationstjänster (avdelning)

På andra webbplatser:

I social- och hälsovårdsministeriets program Toivo (programmet för verkställande av ledning, handledning och övervakning med social- och hälsovårdsuppgifter) planeras och genomförs praxis, metoder och system för kunskapsbaserad ledning vilka möjliggör kunskapsbaserad ledning inom välfärdsområden och inom nationellt myndighetsarbete. 

Programmet Toivo genomfrös i samarbete med THL, FPA, Valvira och DigiFinland Oy. Det är en av de största insatserna i Finlands historia för reform av lednings-, övervaknings- och utvärderingsverksamhet inom social- och hälsovård.  

Programmet Toivo är en del av social- och hälsovårdsreformen men oberoende av den. Programmet genomförs under åren 2020–2023.

Programmet Toivo genomförs i projekten Virta och Valtava

Programmet Toivo genomförs i två projekt.

I projektet Virta möjliggörs kunskapsbaserad ledning inom välfärdsområden och förmågan till kunskapsbaserad ledning inom organisationerna för social- och hälsovård förbättras. I projektet Virta främjas dessutom enhetligheten i informationsinnehållet som används i välfärdsområdenas utvärdering och ledning. Projektet koordineras av DigiFinland Oy.

I projektet Valtava reformeras den nationella informationsproduktionen inom social- och hälsovård för att tjäna myndigheternas och välfärdsområdenas kunskapsbaserade ledning i uppföljnings-, utvärderings-, lednings- och övervakingsuppgifter. Den nationella IT-infrastrukturen som byggs upp i projektet möjliggör utnyttjandet av automatiserad informationshantering och social- och hälsovårdsuppgifter via ett användargränssnitt.

Som resultat av projektet Valtava utvidgas den nationella databasen för social- och hälsovård: personer som ansvarar för kunskapsbaserad ledning inom välfärdsområdena och myndigheter som ansvarar för ledning, övervakning och utvärdering har tillgång till mer omfattande information och av bättre kvalitet än tidigare. Genom att harmonisera uppgifterna är informationen inom social- och hälsovård nationellt enhetlig och jämförbar.

Projektet Valtava ansvaras av THL, FPA och Valvira.

THL:s roll i projektet Valtava

THL ansvarar för i projektet Valtava för produktion, analys och rapportering av information som används av välfärdsområdena vid utvärdering, handledning och ledning. THL ansvarar dessutom för datadefinitionerna för social- och hälsovårdsuppgifter, såsom harmonisering av datainnehåll och datastrukturerna och nationell utveckling enligt THL:s lagstadgade uppgift. 

I projektet Valtava utvecklar THL de nuvarande linjerna för informationsproduktion, såsom informationsinsamling för att få vård i primärvård och omfattningen av linjerna för informationsproduktion inom äldreomsorgen avseende personaldata samt klienternas funktionsförmåga. 

Dessutom initierar THL fullständigt nya linjer för informationsproduktion som utvidgar betydligt den tillgängliga databasen för social- och hälsovård. Dessa nya linjer för informationsproduktion är: 

  • socialvårdens insamling av registeruppgifter
  • den prehospitala akutsjukvårdens insamling av information
  • nationella kvalitetsregister
  • uppgifter om ekonomi, verksamhet och personal samt 
  • minimidatainnehåll i informationsledning. 

Läs mer (på finska)

Organisationer där projekten genomförs

  • social- och hälsovårdsministeriet
  • FPA
  • Valvira
  • DigiFinland Oy

Finansiering

Finansministeriet

Kontaktuppgifter

Juhana Valo
programdirektör, programmet Toivo
social- och hälsovårdsministeriet
tfn 029 516 3523
[email protected]

Maarit Rötsä
projektchef, projektet Valtava
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 7805
[email protected]

Elina Välikangas
projektchef, projektet Virta
DigiFinland Oy
tfn 050 517 4417
[email protected]